Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen op 1 maart 2019

Op 1 maart 2019 werd het minimumpensioen voor een volledige loopbaan verhoogd met 0,7%. Elke aanpassing van dit minimumpensioen heeft ook een effect op een aantal andere sociale uitkeringen voor zelfstandigen.

Lees dit artikel
-

Moederschapsuitkering voor zelfstandigen sneller uitbetaald

De ziekenfondsen kunnen de moederschapsuitkering voor zelfstandigen voortaan sneller uitbetalen.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen Afrikaanse varkenspest

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Verhoging minimumpensioenen op 1 maart 2019

Op 1 maart 2019 verhogen de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan. Gepensioneerde zelfstandigen en werknemers met een minimumpensioen voor een volledige loopbaan krijgen een opslag van 0,7 %.

Lees dit artikel
-

Verlenging adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het adoptieverlof 6 weken voor alle minderjarige kinderen. Dit verlof wordt vervolgens om de twee jaar met een week verlengd. Daarnaast werd op 1 januari ook een nieuw verlof ingevoerd, nl. het pleegouderverlof. Voortaan hebben pleegouders bij pleegzorg van lange duur recht op een verlof, gelijkwaardig aan het adoptieverlof.

Lees dit artikel
-

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2019 als boekhouder

Uw voorlopige sociale bijdragen van 2019 worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, uit 2016 dus. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2019 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 6,34 %.

Lees dit artikel
-

Slecht weer in de bouwsector

Wanneer slecht weer het werk onmogelijk maakt, dan kunt u beslissen dat uw werknemers niet meer verder moeten werken. De bouwsector heeft hier regelmatig mee te maken. Om die reden is het zinvol om de regels die hiervoor gelden, te overlopen.

Lees dit artikel
-

Transitiepremie Vlaamse Starters

De Vlaamse Transitiepremie is een nieuwe maatregel1 die in werking trad op 15 maart 2018. Dit betekent dat een 45+’er die vanaf 15 maart 2018 start als zelfstandige in hoofdberoep mogelijk in aanmerking komt voor de premie.

Lees dit artikel
-

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden tewerkgesteld in het Vlaams Gewest

Biedt er zich bij uw bedrijf een kandidaat aan die minstens 24 maanden was ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende ? Twijfelt u om deze aan te werven? Weet dan dat u hiervoor mogelijk dan wel nog recht heeft op een aanwervingsincentive.

Lees dit artikel