Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Snelle en correcte registratie van al je vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van je organisatie. Dagelijks springen ze in de bres om de gemeenschappelijke missie te helpen vervullen. Zeg nu zelf: wat zou je zonder hun onuitputtelijke engagement beginnen?

Lees dit artikel
-

Nieuwe regels vrijstelling vennootschapsbijdrage voor jonge vennootschappen

Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht hervormd. Dit heeft ook gevolgen voor de toekenning van de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting.

Lees dit artikel
-

Drie nieuwe maatregelen op komst voor zelfstandigen

Er werden drie nieuwe wetsvoorstellen ten gunste van zelfstandigen ingediend. Opgelet: deze regelingen zijn nog niet definitief. Deze informatie is dus nog onder voorbehoud.

Lees dit artikel
-

Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen op 1 maart 2019

Op 1 maart 2019 werd het minimumpensioen voor een volledige loopbaan verhoogd met 0,7%. Elke aanpassing van dit minimumpensioen heeft ook een effect op een aantal andere sociale uitkeringen voor zelfstandigen.

Lees dit artikel
-

Moederschapsuitkering voor zelfstandigen sneller uitbetaald

De ziekenfondsen kunnen de moederschapsuitkering voor zelfstandigen voortaan sneller uitbetalen.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen Afrikaanse varkenspest

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Verhoging minimumpensioenen op 1 maart 2019

Op 1 maart 2019 verhogen de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan. Gepensioneerde zelfstandigen en werknemers met een minimumpensioen voor een volledige loopbaan krijgen een opslag van 0,7 %.

Lees dit artikel
-

Verlenging adoptieverlof en invoering pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het adoptieverlof 6 weken voor alle minderjarige kinderen. Dit verlof wordt vervolgens om de twee jaar met een week verlengd. Daarnaast werd op 1 januari ook een nieuw verlof ingevoerd, nl. het pleegouderverlof. Voortaan hebben pleegouders bij pleegzorg van lange duur recht op een verlof, gelijkwaardig aan het adoptieverlof.

Lees dit artikel
-

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2019 als boekhouder

Uw voorlopige sociale bijdragen van 2019 worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, uit 2016 dus. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2019 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 6,34 %.

Lees dit artikel