Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Vrijgesteld bedrag loonbonus voor 2019

Het systeem van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, de loonbonus, maakt het mogelijk om werknemers een bonus toe te kennen die onderworpen is aan een voordelig sociaal- en fiscaalrechtelijk regime. Hiervoor is vereist dat een bonusplan werd ingevoerd in de onderneming, volgens de procedure beschreven in cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. In dat bonusplan worden collectieve en objectieve doelstellingen vastgelegd, waarvan het bereiken nog onzeker is.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen voor zelfstandigen in de horecasector

Bent u zelfstandige in de horecasector en ondervindt u moeilijkheden? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Cadeautjestijd

Ook de fiscus past de maximumbedragen voor allerlei geschenken aan.

Lees dit artikel
-

Denk aan de decemberafrekening…

Hebt u bedienden in dienst die dit jaar minder zijn gaan werken? Voor zij die daalden in tewerkstellingsbreuk moet u een decemberafrekening toepassen.

Lees dit artikel
-

Afschaffing van 5 reglementeringen in Wallonië

Op 22 november 20018 besliste de Waalse regering om de vestigingsvoorwaarden van 5 beroepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019.

Lees dit artikel
-

Zijn de acties van de ‘gele hesjes’ overmacht?

Hier zonder meer ‘ja’ op antwoorden, is te kort door de bocht. Niettemin zijn er situaties die door de acties van de gele hesjes als overmacht beschouwd mogen worden en die dan ook aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid.

Lees dit artikel
-

Taxshift : fiscale gevolgen vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 treedt de laatste fase van de taxshift in werking. De taxshift bevat ook een aantal fiscale maatregelen die de koopkracht van de werknemers willen verhogen, zonder dat de kosten voor de werkgevers daardoor verhogen.

Lees dit artikel
-

Vrijstelling voor sociaal passief

Het Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werd ingevoerd vanaf 1 januari 2014. Het Eenheidsstatuut zorgde - onder andere - voor aanpassingen aan de toepasselijke opzegtermijnen.

Lees dit artikel
-

Inschrijvingen KBO voor niet handelaren en maatschappen toch (voorlopig) niet betalend

Het nieuwe ondernemingsrecht gaat in vanaf 01/11/2018. In deze wet wordt het verschil tussen handelaren en niet-handelaren opgeheven. Dit had tot gevolg dat ook de niet-handelaren zouden moeten betalen voor hun KBO inschrijving. Vrijdag 26/10/2018 heeft de overheid ons laten weten dat het overkoepelende KB met betrekking tot de facturatie niet op tijd in orde zal komen.

Lees dit artikel