Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Slecht weer in de bouwsector

Wanneer slecht weer het werk onmogelijk maakt, dan kunt u beslissen dat uw werknemers niet meer verder moeten werken. De bouwsector heeft hier regelmatig mee te maken. Om die reden is het zinvol om de regels die hiervoor gelden, te overlopen.

Lees dit artikel
-

Transitiepremie Vlaamse Starters

De Vlaamse Transitiepremie is een nieuwe maatregel1 die in werking trad op 15 maart 2018. Dit betekent dat een 45+’er die vanaf 15 maart 2018 start als zelfstandige in hoofdberoep mogelijk in aanmerking komt voor de premie.

Lees dit artikel
-

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden tewerkgesteld in het Vlaams Gewest

Biedt er zich bij uw bedrijf een kandidaat aan die minstens 24 maanden was ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende ? Twijfelt u om deze aan te werven? Weet dan dat u hiervoor mogelijk dan wel nog recht heeft op een aanwervingsincentive.

Lees dit artikel
-

Vrijgesteld bedrag loonbonus voor 2019

Het systeem van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, de loonbonus, maakt het mogelijk om werknemers een bonus toe te kennen die onderworpen is aan een voordelig sociaal- en fiscaalrechtelijk regime. Hiervoor is vereist dat een bonusplan werd ingevoerd in de onderneming, volgens de procedure beschreven in cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad. In dat bonusplan worden collectieve en objectieve doelstellingen vastgelegd, waarvan het bereiken nog onzeker is.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen voor zelfstandigen in de horecasector

Bent u zelfstandige in de horecasector en ondervindt u moeilijkheden? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de voorlopige sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Cadeautjestijd

Ook de fiscus past de maximumbedragen voor allerlei geschenken aan.

Lees dit artikel
-

Denk aan de decemberafrekening…

Hebt u bedienden in dienst die dit jaar minder zijn gaan werken? Voor zij die daalden in tewerkstellingsbreuk moet u een decemberafrekening toepassen.

Lees dit artikel
-

Afschaffing van 5 reglementeringen in Wallonië

Op 22 november 20018 besliste de Waalse regering om de vestigingsvoorwaarden van 5 beroepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019.

Lees dit artikel
-

Zijn de acties van de ‘gele hesjes’ overmacht?

Hier zonder meer ‘ja’ op antwoorden, is te kort door de bocht. Niettemin zijn er situaties die door de acties van de gele hesjes als overmacht beschouwd mogen worden en die dan ook aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid.

Lees dit artikel