Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Taxshift : fiscale gevolgen vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 treedt de laatste fase van de taxshift in werking. De taxshift bevat ook een aantal fiscale maatregelen die de koopkracht van de werknemers willen verhogen, zonder dat de kosten voor de werkgevers daardoor verhogen.

Lees dit artikel
-

Vrijstelling voor sociaal passief

Het Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden werd ingevoerd vanaf 1 januari 2014. Het Eenheidsstatuut zorgde - onder andere - voor aanpassingen aan de toepasselijke opzegtermijnen.

Lees dit artikel
-

Inschrijvingen KBO voor niet handelaren en maatschappen toch (voorlopig) niet betalend

Het nieuwe ondernemingsrecht gaat in vanaf 01/11/2018. In deze wet wordt het verschil tussen handelaren en niet-handelaren opgeheven. Dit had tot gevolg dat ook de niet-handelaren zouden moeten betalen voor hun KBO inschrijving. Vrijdag 26/10/2018 heeft de overheid ons laten weten dat het overkoepelende KB met betrekking tot de facturatie niet op tijd in orde zal komen.

Lees dit artikel
-

Slaag met glans voor de controle van de sociale inspectie!

Wist u dat u verplicht bent om elke afwijking aan het uurrooster van uw deeltijdse medewerkers te registreren op een specifieke manier?

Lees dit artikel
-

Afschaffing beroepskennis Bouw in Vlaanderen vanaf 01/01/2019

De Vlaamse Ministerraad van 19 oktober heeft beslist om de beroepskennis van de bouwvakberoepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Deze zomer werd al een princiepsakkoord afgesloten en werd advies gevraagd aan de SERV. Nu er ook het gunstige advies van de Raad van State is, heeft Minister Muyters het geagendeerd op de Ministerraad en daar werd het akkoord dus bekrachtigd. De volgende stappen zijn de goedkeuring in het Vlaamse Parlement en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Lees dit artikel
-

UBO register: Online beschikbaar sinds oktober 2018

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner of Register van de Uiteindelijke Begunstigden. Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan dit register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers. Alle personen met zeggenschap in een vennootschap moeten dus in het UBO-register geregistreerd worden.

Lees dit artikel
-

Hervorming van het ondernemingsrecht vanaf 1 november 2018

Het nieuwe ondernemingsrecht gaat in vanaf 01/11/2018. In deze wet wordt het verschil tussen handelaren en niet-handelaren opgeheven.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen Afrikaanse varkenspest

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

De sociale uitkeringen stijgen met 2% op 1 september

In augustus werd de spilindex overschreden, waardoor de sociale uitkeringen met 2% stijgen vanaf 1 september. U vindt de actuele bedragen in onderstaande tabellen.

Lees dit artikel