Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Wijzigingen vestigingswetgeving Wallonië

In Wallonië werd een voorontwerp van KB goedgekeurd tot opheffing van de beroepskennis voor de uitoefening van de activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, masseur, voetverzorger en tandtechnieker.

Lees dit artikel
-

Belangrijke wijzigingen in het ondernemingsrecht vanaf november 2018

Op 1 november 2018 gaat er een wet1 van kracht die het begrip “onderneming” herdefinieert. De voornaamste reden is dat het huidige ondernemingsrecht serieus verouderd is. Deze modernisering heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de ondernemingen. Hieronder sommen we enkele krachtlijnen en gevolgen van de wijziging op.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen aanhoudende droogte landbouwsector

Bent u zelfstandige in de landbouwsector en ondervindt u moeilijkheden door aanhoudende droogte? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen

De bedragen van de forfaitaire dagvergoedingen die werkgevers vanaf 6 juli 2018 mogen betalen aan werknemers die een buitenlandse dienstreis maken, zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze bedragen worden jaarlijks herbekeken. De bedragen wijzigen ten opzichte van de bedragen die golden tot en met 5 juli van dit jaar. Voor sommige landen werden de vergoedingen opgetrokken, voor andere dan weer verlaagd. Kijk de vergoedingen die u toekent dus zeker goed na!

Lees dit artikel
-

Vlaams Opleidingsverlof op komst?

Vlaamse Regering keurt ontwerp van decreet goed

Lees dit artikel
-

Kilometervergoeding verhoogt naar 0,3573 euro per kilometer

Wanneer werknemers hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen zij hiervoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of om een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen. Daarbij kan hij zich baseren op de forfaitaire kilometervergoeding die van toepassing is voor de federale ambtenaren.

Lees dit artikel
-

Educatief verlof Brussel Hoofdstedelijk Gewest: de deadline voor schooljaar 2016-2017 nadert!

30 juni 2018 is de deadline voor de aangifte educatief verlof voor het schooljaar 2016-2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees dit artikel
-

De starterjobs geraken niet uit de startblokken

Enige tijd geleden konden we u goed nieuws melden. In het kader van het zomerakkoord was er besloten om een nieuwe maatregel uit te werken om de loonkost voor de werkgevers van onervaren jongeren te doen dalen.

Lees dit artikel
-

Extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen mogelijk vanaf 1 juli

Op 1 juli 2018 treedt de Wet op de POZ of pensioenovereenkomst voor zelfstandigen in werking. Vanaf dan hebben zelfstandigen zonder vennootschap een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het VAPZ. Ook meewerkende echtgenoten en helpers komen hiervoor in aanmerking.

Lees dit artikel