Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Opgelet! Verscherpte controles voor de bouwsector van 24 tot en met 30 september

Lees dit artikel
-

Wijzigingen voorzien aan de mobiliteitsvergoeding

Sinds 1 januari 2018 kunnen werkgevers ervoor kiezen om een mobiliteitsvergoeding toe te kennen. Via dit systeem kunnen werknemers die dit willen hun bestaande bedrijfswagen inruilen voor een geldsom. De werknemer moet deze geldsom dan gebruiken om zijn verplaatsingen, met inbegrip van zijn woon-werkverkeer, te betalen.

Lees dit artikel
-

Mobiliteitsbudget, een 2e alternatief voor de klassieke bedrijfswagen

De regering heeft een nieuw voorstel klaar om de mobiliteitsproblemen in ons land op te lossen. Dit voorstel, dat niet verward mag worden met de reeds bestaande mobiliteitsvergoeding, voorziet een scala aan vervoermiddelen waaruit de werknemer kan kiezen. Zo kan de werknemer, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie en de verplaatsing die hij wil maken, het meest geschikte vervoermiddel kiezen. Dit kan echter nog steeds een bedrijfswagen zijn, daarin is het mobiliteitsbudget dus minder strikt dan de mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’).

Lees dit artikel
-

Wijzigingen vestigingswetgeving Wallonië

In Wallonië werd een voorontwerp van KB goedgekeurd tot opheffing van de beroepskennis voor de uitoefening van de activiteiten van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, masseur, voetverzorger en tandtechnieker.

Lees dit artikel
-

Belangrijke wijzigingen in het ondernemingsrecht vanaf november 2018

Op 1 november 2018 gaat er een wet1 van kracht die het begrip “onderneming” herdefinieert. De voornaamste reden is dat het huidige ondernemingsrecht serieus verouderd is. Deze modernisering heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de ondernemingen. Hieronder sommen we enkele krachtlijnen en gevolgen van de wijziging op.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen aanhoudende droogte landbouwsector

Bent u zelfstandige in de landbouwsector en ondervindt u moeilijkheden door aanhoudende droogte? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen

De bedragen van de forfaitaire dagvergoedingen die werkgevers vanaf 6 juli 2018 mogen betalen aan werknemers die een buitenlandse dienstreis maken, zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze bedragen worden jaarlijks herbekeken. De bedragen wijzigen ten opzichte van de bedragen die golden tot en met 5 juli van dit jaar. Voor sommige landen werden de vergoedingen opgetrokken, voor andere dan weer verlaagd. Kijk de vergoedingen die u toekent dus zeker goed na!

Lees dit artikel
-

Vlaams Opleidingsverlof op komst?

Vlaamse Regering keurt ontwerp van decreet goed

Lees dit artikel
-

Kilometervergoeding verhoogt naar 0,3573 euro per kilometer

Wanneer werknemers hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in opdracht van hun werkgever kunnen zij hiervoor een kostenvergoeding krijgen. De werkgever kan ervoor kiezen om de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden of om een forfaitaire kilometervergoeding toe te kennen. Daarbij kan hij zich baseren op de forfaitaire kilometervergoeding die van toepassing is voor de federale ambtenaren.

Lees dit artikel