Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Verdere stap in de “bedrijfsbeheersaga”

Op voorstel van het Vlaams Parlement bekrachtigt de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van 18 mei het decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Lees dit artikel
-

Vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid voortaan op werkgeversniveau berekend

Werkgevers van wie de werknemers nacht- en/of ploegenarbeid verrichten, kunnen aanspraak maken op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (BV). Dit is een maatregel waardoor deze werkgevers een deel van de BV die hun werknemers moeten betalen zelf mogen bijhouden.

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2018

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2018 aangepast.

Lees dit artikel
-

Personeel aanwerven? Loop de kortingen niet mis!

Uit cijfers van het federaal planbureau blijkt dat te weinig zelfstandigen en KMO’s de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen kennen en dus niet gebruiken. We vertellen u graag welke korting u kan genieten.

Lees dit artikel
-

Bienvenue chez les Flamands! Iedereen aan de slag in Vlaanderen?

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal Waalse werkzoekenden dat in Vlaanderen aan de slag gaat, blijft stijgen. Wat zijn de voordelen voor Vlaamse werkgevers?

Lees dit artikel
-

Provisies voor vakantiegeld

De fiscale administratie heeft de eerder bekend gemaakte percentages voor de aanleg van provisies voor vakantiegeld bevestigd.

Lees dit artikel
-

Vergeet niet uw arbeiders hun vakantiegeld te financieren…

Jaarlijks krijgt u een factuur van de RSZ voor het vakantiegeld van uw arbeiders. Denk eraan deze tijdig te betalen!

Lees dit artikel
-

Relancewet – Starterjobs: Loonkost daalt bij het aanwerven van een jongere zonder werkervaring

Vanaf 1 juli 2018 zal het mogelijk zijn om minder brutoloon te betalen aan een jongere zonder werkervaring, zonder dat deze jongere loonverlies lijdt.

Lees dit artikel
-

Tijdelijke werkloosheid in vleesverwerkende sector

Onder bepaalde voorwaarden is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen mogelijk.

Lees dit artikel