Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Educatief verlof Brussel Hoofdstedelijk Gewest: de deadline voor schooljaar 2016-2017 nadert!

30 juni 2018 is de deadline voor de aangifte educatief verlof voor het schooljaar 2016-2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees dit artikel
-

De starterjobs geraken niet uit de startblokken

Enige tijd geleden konden we u goed nieuws melden. In het kader van het zomerakkoord was er besloten om een nieuwe maatregel uit te werken om de loonkost voor de werkgevers van onervaren jongeren te doen dalen.

Lees dit artikel
-

Extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen mogelijk vanaf 1 juli

Op 1 juli 2018 treedt de Wet op de POZ of pensioenovereenkomst voor zelfstandigen in werking. Vanaf dan hebben zelfstandigen zonder vennootschap een extra mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het VAPZ. Ook meewerkende echtgenoten en helpers komen hiervoor in aanmerking.

Lees dit artikel
-

Verdere stap in de “bedrijfsbeheersaga”

Op voorstel van het Vlaams Parlement bekrachtigt de Vlaamse Regering tijdens de ministerraad van 18 mei het decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

Lees dit artikel
-

Vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid voortaan op werkgeversniveau berekend

Werkgevers van wie de werknemers nacht- en/of ploegenarbeid verrichten, kunnen aanspraak maken op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (BV). Dit is een maatregel waardoor deze werkgevers een deel van de BV die hun werknemers moeten betalen zelf mogen bijhouden.

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2018

Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 werd de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2018 aangepast.

Lees dit artikel
-

Personeel aanwerven? Loop de kortingen niet mis!

Uit cijfers van het federaal planbureau blijkt dat te weinig zelfstandigen en KMO’s de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen kennen en dus niet gebruiken. We vertellen u graag welke korting u kan genieten.

Lees dit artikel
-

Bienvenue chez les Flamands! Iedereen aan de slag in Vlaanderen?

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal Waalse werkzoekenden dat in Vlaanderen aan de slag gaat, blijft stijgen. Wat zijn de voordelen voor Vlaamse werkgevers?

Lees dit artikel
-

Provisies voor vakantiegeld

De fiscale administratie heeft de eerder bekend gemaakte percentages voor de aanleg van provisies voor vakantiegeld bevestigd.

Lees dit artikel