Juridisch nieuws en updates

Als boekhouder of accountant ben je graag je perfect op de hoogte van alle wetsveranderingen, sociaaljuridische berichtgeving en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Acerta bundelt alle accurate informatie en helpt je het onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

Daarnaast houden we je als Acerta-partner op de hoogte van alle nieuwigheden die jouw werk vergemakkelijken: applicatie-updates in MyAcerta, partnernieuws, nieuwe services of opleidingen.

Overzicht

-

Vergeet niet uw arbeiders hun vakantiegeld te financieren…

Jaarlijks krijgt u een factuur van de RSZ voor het vakantiegeld van uw arbeiders. Denk eraan deze tijdig te betalen!

Lees dit artikel
-

Relancewet – Starterjobs: Loonkost daalt bij het aanwerven van een jongere zonder werkervaring

Vanaf 1 juli 2018 zal het mogelijk zijn om minder brutoloon te betalen aan een jongere zonder werkervaring, zonder dat deze jongere loonverlies lijdt.

Lees dit artikel
-

Tijdelijke werkloosheid in vleesverwerkende sector

Onder bepaalde voorwaarden is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen mogelijk.

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel sociale bijdragen Veviba-crisis

Bent u zelfstandige en ondervindt u moeilijkheden door de crisis die te maken heeft met de zaak Veviba? Dan kan u aan uw sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2018 met een jaar uitstel te betalen.

Lees dit artikel
-

Basisopleiding Financiële Planning door SVBP

Meer en meer worden boekhouders en accountants door hun klanten verzocht om hen bij te staan bij het uitwerken van pensioenplanning of successieplanning. Vaak beoogt de klant ondersteuning in de opmaak van zijn persoonlijk financieel plan.

Lees dit artikel
-

Verlaagde minimumbijdrage voor “primostarters” vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep een lagere minimumbijdrage tijdens de eerste vier kwartalen van activiteit. Deze maatregel werd op 2 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Via deze weg wil de regering de sociale last van deze zelfstandigen, die bij het begin van de activiteit vaak lage inkomsten hebben, verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren. De zelfstandigen die in aanmerking komen voor deze verlaagde bijdragen, worden primostarters genoemd.

Lees dit artikel
-

Vlaanderen: Afschaffing attest bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018

Na het advies van de SERV heeft de Vlaamse Regering op de Ministerraad van 26 januari de beslissing over de afschaffing van de verplichting voor KMO’s met betrekking tot het attest bedrijfsbeheer, bevestigd.

Lees dit artikel
-

Onbelast bijverdienen: een stand van zaken

Hoewel de politieke besluitvorming over de ‘deeleconomie’ nog niet rond is, zijn heel wat zelfstandigen op zoek naar informatie. Wij maken u wegwijs op basis van het wetsontwerp zoals het werd ingediend in het parlement. Let wel: Acerta is niet bevoegd om u hierin te adviseren, het is namelijk de fiscus die deze nieuwe wetgeving zal uitvoeren. Als u concrete vragen heeft, neemt u dus best contact op met uw belastingkantoor nadat de wet gestemd is.

Lees dit artikel
-

Verhoging sociale uitkeringen en toegelaten beroepsinkomen voor gepensioneerden op 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 verhogen een aantal sociale uitkeringen met 0,7%. We geven u in onderstaande tabel een overzicht van de aangepaste bedragen voor de uitkeringen van de zelfstandigen. Onderaan vindt u het overzicht van de toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden.

Lees dit artikel