100 extra uitbetaalde overuren

04 januari 2017

De nieuwe wet werkbaar en wendbaar werk lanceert een nieuw type van overuren. Vanaf 1 februari 2017 mag uw werknemer per jaar 100 overuren bijkomend presteren naast de overuren wegens buitengewone vermeerdering van het werk of in het kader van overmachtssituaties en onvoorziene noodzakelijkheid. 

Uitbetaalde overuren

Elk gepresteerd overuur in het kader van deze 100 uren wordt samen met de eventueleoverurentoeslag betaald in de maand van de prestaties. Dat de werkgever ze uitbetaalt betekent dus dat de werknemer er geen inhaalrust voor geniet.

Deze regeling wijkt af van het principe dat er steeds inhaalrust staat tegenover overuren en de uitzondering erop dat 91 overuren (eventueel te verhogen tot 130 (onderneming of 143 uren (sector)) op vraag van de werknemer kunnen worden uitbetaald. 

Om te bepalen of er al dan niet overurentoeslag verschuldigd is, zijn de algemene regels van toepassing. Er is met andere woorden overloon verschuldigd in de mate dat er uren gepresteerd worden boven de 9 uren per dag, boven de 40 uren per week of boven de lagere grenzen van de arbeidsduur die zijn vastgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst.

Akkoord van de werknemer

Dat de werknemer akkoord moet gaan om bijkomend 100 overuren (maximum) te presteren is niet nieuw. Overuren worden immers altijd op vrijwillige basis verricht. Een nieuwigheid is wel dat de wetgever het nodig heeft gevonden dat het akkoord van de werknemer om deze overuren te presteren op papier moet staan. Om de zes maanden moet de werknemer schriftelijk akkoord gaan dat zijn werkgever hem bijkomende overuren kan laten presteren met een limiet van 100 per jaar.

Verplichte overuren?

Betekent het akkoord van de werknemer om deze overuren te presteren ook dat hij het recht heeft ze te presteren en hiertoe op eigen houtje beslist? Zeker niet, de vraag om overuren te presteren moet steeds van de werkgever uitgaan. Het schriftelijk akkoord geeft alleen aan dat de werknemer bereid is extra overuren te presteren als hem dat gevraagd wordt.

Uitbreiding 100 uren

De sector waartoe uw onderneming behoort, kan vanaf 1 februari 2017 een cao afsluiten die de 100 uren optilt tot maximum 360 uren. De komende maanden zal duidelijk worden of sectoren deze mogelijkheid aangrijpen voor hun ondernemingen. Heeft uw medewerker de kaap van 100 bijkomende overuren bereikt en heeft u er nog meer in de aanbieding? Ga dan steeds na of uw sector u toelaat de grens van 100 uren te overschrijden. Uw aanspreekpunt binnen Acerta kan u hierover steeds adviseren. 

Hoe gaat u aan de slag met de nieuwe spelregels?

Om gebruik te kunnen maken van de 100 extra overuren zal u tweemaal per jaar het akkoord van uw medewerkers moeten vragen. Acerta Consult verleent u hierbij zowel advies in het opstellen van dit akkoord als in de toepassingsmodaliteiten van deze overuren.

Minstens even belangrijk om te weten is wat u niet moet doen. Het grote voordeel van deze overuren is dat u bespaard blijft van (1) de aangifte van deze overuren bij de sociale inspectie én (2) van de bekenmaking van afwijkende uurroosters.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates