Aangekondigde maatregelen inzake werk officieel

07 januari 2019

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen waarvan we al enkele maatregelen aangekondigd hebben, werd gepubliceerd[1]. Ter herinnering, deze wet bevat de volgende nieuwigheden:

  • Definitie ‘gehandicapt kind’ uitgebreid voor bepaalde verloven;
  • Uitsluiting van bepaalde werknemers van het recht op outplacement: de werkgever moet geen outplacement meer aanbieden aan de werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt, ook al wordt dit uitdrukkelijk verzocht[2];
  • Aanpassingen met betrekking tot de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en de instelling van een winstpremie voor de werknemers (aanpassing van de bestaande wetgeving en verduidelijking van de berekening van de winstpremie, met name het beginsel van de pro rata-berekening van de arbeidsprestaties en de mogelijkheid om bepaalde categorieën van werknemers uit te sluiten). De inwerkingtreding vond plaats met terugwerkende kracht op 1 januari 2018;
  • Wijziging van het politiek verlof voor werknemers van de private sector. We verduidelijken binnenkort deze maatregel;
  • Ten slotte wordt de werkgeversbijdrage van 0,10 % voor risicogroepen nu ook gebruikt voor de financiering van projecten in het kader van projecten van toekomstgerichte arbeidsorganisaties (retroactieve inwerkingtreding op 1 juli 2018).

Tenzij anders vermeld, zijn deze maatregelen op 1 januari 2019 in werking getreden.

Voor meer informatie gelieve de Sociale Gids van Trefzeker te raadplegen.

Sociaal-juridische updates
De sociaaljuridische updates, bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid.

 

[1] Wet van 14 december 2018, Belgisch Staatsblad van 21 december 2018.
[2] Deze maatregel betreft de specifieke regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45 jaar met een opzegtermijn van minder dan 30 weken
.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates