Adoptieverlof uitgebreid en pleegouderverlof ingevoerd

28 september 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt het aantal weken adoptie- en pleegouderverlof geleidelijk opgetrokken zodat adoptiegezinnen tegen 2027 recht hebben op 17 weken verlof in totaal.

Op 26 september werd de wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof gepubliceerd.

De wijzigingen komen er naar aanleiding van de zogenaamde ‘Flexibiliteitsdeal’, een pakket aan maatregelen gericht op flexibel werken.  

Uitbreiding adoptieverlof

Geen onderscheid meer op basis van leeftijd

De werknemer die een kind adopteert heeft momenteel recht op een aaneengesloten periode van:

  • 6 weken verlof wanneer het kind jonger is dan 3 jaar en;
  • 4 weken verlof wanneer het kind 3 jaar of ouder is.

Het recht op verlof is beperkt tot de leeftijd van 8 jaar.

De nieuwe regelgeving bevat geen enkele leeftijdsvoorwaarde meer zodat elke ouder vanaf 2019 recht zal hebben op 6 weken ongeacht de leeftijd van het kind.

Verlenging van het aantal weken

Vanaf 1 januari 2019 hebben adoptieouders elk recht op 6 weken adoptieverlof voor een minderjarig kind. Deze periode wordt om de 2 jaar uitgebreid met één week en dit vanaf 2019. Zo hebben adoptieouders tegen 2027 recht op 17 weken verlof in totaal.

Het betreft een recht op een aaneengesloten periode van 6 weken per adoptieouder. Daar komen dus 5 weken bovenop tegen 2027. Deze bijkomende weken worden onderling verdeeld in geval er twee adoptieouders zijn.

Bijvoorbeeld, wanneer een koppel een kind adopteert in 2027 kan de vader 6 weken verlof opnemen + de moeder eveneens 6 weken + 5 weken onderling te verdelen door het koppel. Zo kan de moeder 5 weken extra nemen, maar dan kan de vader er geen extra nemen. Zo komen we op een totaal van 17 weken.

De maximumduur van het adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd wanneer de werknemer gelijktijdig meerdere kinderen adopteert.

Invoering pleegouderverlof

De opname van pleegouderverlof wegens langdurige pleegzorg (d.w.z. dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin blijft) wordt vanaf 1 januari 2019 ook mogelijk.

De werknemer die in het kader van langdurige pleegzorg een kind in zijn gezin onthaalt, heeft recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum 6 weken.

Net zoals in de regeling voor adoptieverlof, komt er vanaf 2019 om de 2 jaar telkens een week bij (tegen 2027 maximum 17 weken).

Deze nieuwe regeling van pleegouderverlof komt bovenop het reeds bestaande pleegzorgverlof van 6 dagen.

Bron:
Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, BS 26 september 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates