Baaldag of katerdag?

19 augustus 2019

Sommige werkgevers laten hun werknemers toe enkele dagen per jaar thuis te blijven, zonder dat ze een ziektebriefje moeten afleveren. Maar is dit interessant en hoe pak je zoiets het beste aan?

De Belgische zomer is gevuld met festivals. De Gentse Feesten, Tomorrowland en Pukkelpop zijn reeds voorbij, maar Maanrock, Laundryday en nog vele andere festiviteiten liggen nog in het verschiet. De combinatie van festivals, alcohol en weinig slaap kunnen de verplichtingen van de werknemers wel eens op de helling zetten. Hoe je het beste omgaat met een werknemer met kleine oogjes, las je al in ons artikel in het begin van de zomer.  Misschien heb je intussen al eens nagedacht over het concept van baal-of katerdagen.

Baaldag?

Een baaldag hebben, betekent dat je werknemer een dag ziekteverlof heeft zonder dat er een formele verantwoording voor nodig is. Meestal moet je bij ziekte al vanaf de eerste dag een doktersbriefje hebben. Wanneer jouw onderneming haar werknemers toestaat om van deze regeling af te stappen en deze pas te laten ingaan vanaf de tweede werkdag kan je spreken van een baal-of katerdag.

Ziektebriefje?

De discussie over het al dan niet afschaffen van ziektebriefjes loopt intussen al enige tijd. Ziektebriefjes zouden zorgen voor extra administratieve lasten, mensen onnodig langer thuishouden en zouden niet bijdragen tot het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer.

Bovendien is er geen algemene verplichting om bij ziekte een medisch getuigschrift af te leveren aan de werkgever. Je kan deze verplichting wel zelf opleggen:

  • Door de verplichting op te nemen in een CAO
  • Door de verplichting op te nemen in het arbeidsreglement
  • Door erom te vragen wanneer de werknemer ziek is

Er bestaat enkel een wettelijke verplichting tot afgifte van een medisch attest voor één specifieke categorie van werknemers, de huisarbeiders.

Voor alle andere werknemers kan je dus evengoed toestaan dat ze in bepaalde gevallen geen ziektebriefje moeten afleveren. Zo staan veel werkgevers toe dat twee keer per jaar en voor een afwezigheid van slechts een dag, geen ziektebriefje vereist is.

Als er toch een verplichting is, of een vraag van de werkgever, dan moet het medisch getuigschrift afgegeven of opgestuurd worden binnen de twee werkdagen.

Arbeidsreglement

Door je werknemers zelf te laten inschatten of ze in staat zijn om te werken, zonder daarbij een bewijs te vragen, toon je aan dat je hen vertrouwt.

Nochtans moet de invoering van soepelere regels rond afwezigheid doordacht gebeuren en kunnen goede afspraken misbruik voorkomen en het wederzijds vertrouwen enkel nog maar bevorderen. Deze afspraken neem je best op in het arbeidsreglement. Op deze manier zijn alle regels duidelijk en consulteerbaar voor iedereen. Heb je hier graag hulp bij, dan kan je terecht bij Acerta Consult voor een policy op maat.

Voor meer informatie over ziekte en de bijbehorende administratieve verplichtingen, kan je terecht in afdeling 10 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates