Bedrijfswagenattest

17 januari 2019

Gegevensuitwisseling tussen werkgevers in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Werknemers die over een bedrijfswagen beschikken of die een mobiliteitsvergoeding ontvangen, krijgen bij hun uitdiensttreding voortaan een “bedrijfswagenattest” van hun werkgever. Daarmee kunnen ze bij hun nieuwe werkgever (sneller) een mobiliteitsvergoeding aanvragen.  

Aanvraag mobiliteitsvergoeding

De verplichting voor werkgevers om een bedrijfswagenattest af te leveren, is het gevolg van de regelgeving rond de mobiliteitsvergoeding (“cash for car”).

Vooraleer een werknemer een mobiliteitsvergoeding kan aanvragen, moet voldaan zijn aan verschillende voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat de werknemer al gedurende een bepaalde periode over een bedrijfswagen moet hebben beschikt (“wachttermijn”):

 • gedurende 12 opeenvolgende maanden, in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag, en
 • minstens 3 maanden ononderbroken, op het moment van de aanvraag.

De mobiliteitsvergoeding mag niet verward worden met het mobiliteitsbudget. Voor het mobiliteitsbudget bestaat tot op heden nog geen wettelijke regeling.

Verandering van werkgever

Het naleven van deze wachttermijn kent een specifieke toepassing wanneer de werknemer van werkgever verandert.

De wetgeving voorziet namelijk dat de werknemer (naargelang zijn situatie):

 • de mobiliteitsvergoeding die verkregen werd bij de vorige werkgever kan verderzetten bij zijn nieuwe werkgever;
 • onmiddellijk een mobiliteitsvergoeding kan aanvragen bij zijn nieuwe werkgever, op basis van de wachttermijn die reeds doorlopen werd bij zijn vorige werkgever;
 • een mobiliteitsvergoeding kan aanvragen bij zijn nieuwe werkgever zodra hij de wachttermijn voltooid heeft, die reeds bij de vorige werkgever gestart was.

Dit geldt uiteraard enkel op voorwaarde dat zowel de vorige als de nieuwe werkgever een systeem van mobiliteitsvergoeding hebben ingevoerd en de werknemer bij beide werkgevers voor de mobiliteitsvergoeding in aanmerking komt. Werkgevers kunnen binnen het wettelijk kader nog bijkomende voorwaarden bepalen (bv. bepaalde functiecategorieën uitsluiten van de mogelijkheid om een mobiliteitsvergoeding aan te vragen).

Gegevensuitwisseling tussen verschillende werkgevers

De werknemer kan zijn reeds verkregen mobiliteitsvergoeding of de reeds doorlopen wachttermijn dus meenemen naar zijn nieuwe werkgever.

De nieuwe werkgever heeft dan wel een aantal gegevens nodig om de resterende wachttermijn te kunnen bepalen, het bedrag van de mobiliteitsvergoeding te berekenen,…

Daarom zijn alle werkgevers sinds 6 januari 2019 verplicht om een bedrijfswagenattest te bezorgen aan al hun werknemers die:

 • vanaf die datum uit dienst gaan, en
 • een bedrijfswagen ter beschikking hadden of een mobiliteitsvergoeding ontvingen.

Op dit attest moeten een aantal vermeldingen worden opgenomen. Het gaat onder andere om:

 • de cataloguswaarde;
 • de CO2-uitstoot;
 • het type brandstof;
 • de eigen bijdrage die de werknemer betaalde (indien van toepassing);
 • het bedrag van de mobiliteitsvergoeding (indien van toepassing);
 • de datum waarop de bedrijfswagen ingeruild werd voor de mobiliteitsvergoeding;

Het attest moet overhandigd worden aan de werknemer, ten laatste bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst.

Dienstverlening Acerta

Als werkgever moet je dit attest niet zelf opstellen. Acerta zal hiervoor weldra een modeldocument ter beschikking stellen. Je kan dit opvragen bij jouw contactpersoon bij Acerta.

Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk
In deze opleiding van een halve dag leert u alle regels rond de verschillende mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers en de nieuwe mobiliteitsvergoeding

Bron:
Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd, BS 27 december 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates