Belastbaar voordeel firmawagen in 2018

15 december 2017

Referentie CO2 -uitstoot voor inkomstenjaar 2018

Het Koninklijk Besluit dat de referentie CO2-uitstoot voor het inkomstenjaar 2018 bevat werd getekend door de Koning. Deze referentie-uitstoot is nodig om het belastbaar voordeel van alle aard voor een firmawagen in 2018 te kunnen berekenen. 

Berekeningsformule voordeel alle aard

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel in natura berekend op basis van volgende formule:

cataloguswaarde x 6/7 x CO2-coëfficiënt

Die CO2-coëfficiënt is een percentage dat afhangt van de uitstoot van de ter beschikking gestelde wagen. De jaarlijks gepubliceerde CO2-uitstoot komt overeen met een standaardpercentage van 5,5%. De uitstoot van een concrete firmawagen wordt hiermee vergeleken. Elke gram CO2 die de ter beschikking gestelde wagen meer (of minder) uitstoot dan de standaard, zorgt voor een stijging (of een daling) van het percentage met 0,1. Het percentage schommelt steeds tussen 4% en 18% (onder- en bovengrens). 

Referentie CO2-uitstoot voor 2018

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het type brandstof waarop de wagen rijdt.

  Diesel Benzine, LPG of aardgas
2018 86 g/km 105 g/km
2017 87 g/km 105 g/km

Doordat de referentie CO2 –uitstoot voor een dieselwagen lager is dan in 2017 zal de CO2-coëfficiënt, en dus het voordeel van alle aard, voor eenzelfde dieselwagen (in principe) stijgen in 2018. Voor de wagens die rijden op benzine, LPG of aardgas is er geen wijziging ten opzichte van 2017.

Dit bericht is nog onder voorbehoud van publicatie van het ondertekende Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u verder op de hoogte.

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates