Betalingsuitstel sociale bijdragen Afrikaanse varkenspest

25 februari 2019

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest? Dan kan je aan je sociaal verzekeringsfonds vragen om de sociale bijdragen van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Je moet je aanvraag indienen:

 • vóór 15 maart 2019, om betalingsuitstel voor de vier kwartalen van 2019 te bekomen;
 • vóór 15 juni 2019, om betalingsuitstel voor het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2019 te bekomen;
 • vóór 15 september 2019, om betalingsuitstel voor het derde en vierde kwartaal 2019 te bekomen;
 • vóór 15 december 2019, om betalingsuitstel voor het vierde kwartaal 2019 te bekomen.

De snelste manier is via e-mail. Onze contactgegevens vind je op de afrekening. Vermeld in deze mail zeker de volgende gegevens:

 • in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel Afrikaanse varkenspest”;
 • je klantennummer (dit vind je terug op je afrekening);
 • je naam, voornaam en woonplaats;
 • je ondernemingsnummer;
 • de naam en zetel van je bedrijf.

Bijkomend moet je aantonen dat:

 • ofwel je actief bent in de varkenssector en dat je moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest;
 • ofwel je economische activiteit direct getroffen is door de gevolgen van de crisis van de Afrikaanse varkenspest zowel in als rondom de besmette zone (bijvoorbeeld: bosbouwers, uitbaters in de toeristische sector, uitbaters van een horecazaak) en dat je moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest.

De reeds betaalde bijdrage kan niet worden terugbetaald. Ondanks het feit dat de betaling van de sociale bijdrage uitgesteld wordt, blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …), op voorwaarde dat je de bedoelde bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Het gaat om een betalingsuitstel, geen afstel. Je moet dus de uitgestelde kwartaalbijdrage na een jaar betalen, samen met de bijdrage van dat moment. Als dat problematisch is, kan je (ook) een vermindering van uw voorlopige bijdragen aanvragen en/of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen. Daarover ontvangt u na uw aanvraag nog meer informatie.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is de betaalde VAPZ-premie voor 2019 niet fiscaal aftrekbaar.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates