CO2-bijdrage firmawagen

04 januari 2019

De indexatiecoëfficiënt voor 2019 is bekend.

Indien je aan jouw werknemer een firmawagen ter beschikking stelt die niet enkel voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, dien je hierop een CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) te betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze CO2-bijdrage is een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof van het voertuig. Het maakt daarbij geen verschil of de werknemer zelf financieel tussenkomt in de firmawagen.

Om de CO2-bijdrage te berekenen werden een aantal formules bepaald:

  • voor benzinevoertuigen: [(Y x 9) – 768] : 12 x i
  • voor dieselvoertuigen: [(Y x 9) – 600] : 12 x i
  • voor voertuigen op LPG: [(Y x 9) – 990] : 12 x i
  • voor elektrisch aangedreven voertuigen: 20,83 euro x i

In deze formules staat Y voor het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig of in de gegevensbank van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen.

Voor de firmawagens waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt bij deze berekening rekening gehouden met een CO2-uitstootgehalte van:

  • 182 g/km voor benzinevoertuigen;
  • 165 g/km voor dieselvoertuigen.

De uitkomst van elk van de formules moet minstens gelijk zijn aan 20,83 x i. Dit is de minimumbijdrage die ook betaald moet worden voor elektrische firmawagens.

De bedragen worden vermenigvuldigd met i, de indexatiecoëfficiënt, die jaarlijks wordt aangepast. Voor 2019 moeten de bedragen worden vermenigvuldigd met 147,73 en vervolgens worden gedeeld door 114,08. Jouw maandelijkse CO2- bijdrage mag in 2019 dan ook niet minder dan 26,97 euro bedragen.

Indien de firmawagen ingeruild wordt voor een mobiliteitsvergoeding blijft de CO2-bijdrage verschuldigd. De bijdrage wordt dan berekend aan de hand van de CO2-uitstoot en brandstof van het ingeruilde voertuig.

Bron: Administratieve instructies RSZ

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates