CO2-bijdrage op de bedrijfswagen

13 november 2017

Indien u aan uw werknemer een bedrijfsvoertuig ter beschikking stelt dat niet enkel voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, dient u hierop een CO2-bijdrage (solidariteitsbijdrage) te betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze CO2-bijdrage is een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof van het voertuig. Het maakt daarbij geen verschil of de werknemer zelf financieel tussenkomt in de bedrijfswagen.

Om de CO2-bijdrage te berekenen zijn er een aantal formules bepaald. Deze zien er als volgt uit:

  • voor benzinevoertuigen: [(Y x 9) – 768] : 12 x i
  • voor dieselvoertuigen: [(Y x 9) – 600] : 12 x i
  • voor voertuigen op LPG: [(Y x 9) – 990] : 12 x i
  • voor elektrisch aangedreven voertuigen: 20,83 euro x i

In deze formules staat Y voor het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer, zoals vermeld in het gelijkvormigheidsattest of in het proces-verbaal van gelijkvormigheid van het voertuig of in de gegevensbank van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen.

Voor de bedrijfsvoertuigen waarvan de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt bij deze berekening rekening gehouden met een CO2-uitstootgehalte van:

  • 182 g/km voor benzinevoertuigen;
  • 165 g/km voor dieselvoertuigen.

De uitkomst van elk van de formules moet minstens gelijk zijn aan 20,83 x i.

De bedragen worden vermenigvuldigd met i, de indexatiecoëfficiënt, die jaarlijks wordt aangepast. Voor 2018 moeten de bedragen vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt 144,97/114,08 (= 1,2708). Uw maandelijkse CO2- bijdrage mag in 2018 dan ook niet minder dan 26,47 euro bedragen.

Deze indexatiecoëfficiënt zal nog bevestigd worden via de Administratieve instructies van de RSZ. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates