De datum van 31 maart komt dichterbij : denk aan de individuele pensioentoezeggingen !

25 maart 2019

Jaarlijks moet je het aantal individuele pensioentoezeggingen doorgeven aan de toezichthoudende autoriteit (FSMA). Bijkomend moet ook worden meegedeeld dat er op niveau van je onderneming een aanvullende pensioenregeling bestaat voor alle werknemers

Hoe zit dat weer met de individuele pensioentoezegging ?

Het uitgangspunt is dat je als werkgever een occasionele en niet-structurele pensioentoezegging doet aan je werknemer(s) via een schriftelijke overeenkomst.  De financiering van dergelijke toezegging wordt extern geregeld.

Deze toezegging kan enkel en alleen gebeuren indien er in de onderneming reeds voor iedere werknemer een aanvullend pensioenstelsel bestaat.  De individuele toezegging is dus een uitbreiding van een reeds bestaand (collectief) voordeel.

Hou er ook rekening mee dat in geen geval dergelijke toezegging kan worden gedaan in de laatste 36 maanden vooraleer je werknemer in pensioen gaat of  in SWT stapt.

Bijkomend legt de FSMA ook de verplichting op om in dergelijke situatie jaarlijks een aangifte te doen.

Heb je in 2018 geen individuele pensioentoezegging gedaan, dan moet er ook geen aangifte gebeuren.

De individuele pensioentoezegging : de administratie waakt !

De aangifte van de aan je werknemers toegekende individuele toezeggingen moet worden gedaan voor 31 maart van ieder jaar.

Deze aangifte voorziet dat je de volgende info meedeelt aan de FSMA :

  • het betrokken kalenderjaar (2018);
  • het aantal individuele pensioentoezeggingen ;
  • uitsplitsing per werknemerscategorie van deze toezegging;
  • het bewijs dat er in de onderneming voor alle werknemers een aanvullende pensioenregeling (met inbegrip van sectorale stelsels) bestaat;
  • de handtekening  van een persoon die gemachtigd is de onderneming te vertegenwoordigen.

Waar moet je op letten inzake de aangifte ?

Deze aangifte moet gebeuren met het formulier WAP4 voor 31 maart 2019. Het document in kwestie kan je terugvinden op de site van de FSMA.

Dit formulier moet vervolgens per post worden verzonden aan :

FSMA
Departement Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende pensioenen
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates