De federale mobiliteitsenquête 2017-2019

18 mei 2017

Wat houdt het in?

Bent u een onderneming (uit de privésector of de publieke sector) met gemiddeld meer dan 100 werknemers? Dan is de tijd weer aangebroken om de mobiliteitsenquête in te vullen en deze aan de FOD Mobiliteit en Vervoer te bezorgen. Opgelet! Dit is een federale verplichting.

U zult hiervoor actuele gegevens moeten inzamelen voor het woon-werkverkeer van uw personeelsleden, alsook over de toegankelijkheid van uw onderneming.

De enquête start op 1 juli 2017 en eindigt op 31 januari 2018.

Het doel van deze enquête is onder meer om de bereikbaarheid van de onderneming te verbeteren en de duurzaamheid van de mobiliteit aan te moedigen.

Meer informatie over deze mobiliteitsenquête vindt u op op de website van de FOD Mobiliteit.  

Wat doet Acerta voor u?

Binnen de intuïtieve rapporteringstool van Acerta Connect ontwikkelden wij het rapport ‘Mobiliteitsenquête’. Dit rapport omvat alle gegevens die u aan de overheid moet doorgeven en is zelfs op eenzelfde manier gestructureerd. Hierdoor kan u eenvoudig de mobiliteitsgegevens van uw werknemers terug vinden. Op MyAcerta vindt u een Quick learn die u handig op weg helpt.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw contactpersoon binnen Acerta.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates