De General Data Protection Regulation (GDPR): Bijlage aan het arbeidsreglement

06 april 2018

De GDPR, ook wel gekend als de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) voorziet in een betere bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Een en ander houdt in dat u moet rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen om zich in regel te stellen. Zo is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de rechtsgrond van de verwerking.

Om voor 25 mei 2018 in regel te zijn met de minimale GDPR-vereisten kan u deze bijlage aan uw arbeidsreglement toevoegen.

Meer informatie over de GDPR vind u in ons e-magazine.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates