De gevolgen van de uursverandering op nachtarbeid

11 oktober 2018

Een uur meer nachtarbeid, maar ook een uur meer loon als we de klok met een uur achteruit draaien richting wintertijd?

Het laatste weekend van oktober, van 27 op 28 oktober, lost de wintertijd de zomertijd weer af. We draaien de klok met een uur achteruit waardoor het ’s ochtends vroeger licht wordt.

De overschakeling naar de wintertijd betekent voor de meesten onder ons dus gewoon een uur langer slapen. Maar wat zijn de gevolgen voor werknemers die tijdens die nacht moeten werken en niet forfaitair per maand worden betaald?

C.A.O nr. 30, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, bepaalt in dat geval welk loon er verschuldigd is. Deze CAO is van toepassing op werknemers in ploegenarbeid, die per uur betaald worden en die bij de overgang naar het zomeruur en/of de overgang naar het winteruur aan het werk zijn.

In onderstaand schema vindt u schematisch terug hoe de overgang van zomer- naar wintertijd en vice versa geregeld is:  

  Nacht van overgang naar het zomeruur Nacht van overgang naar het winteruur

Situatie 1: 

Dezelfde ploegen werken tijdens de 2 nachten van overgang naar zomeruur en winteruur

7 uur gewerkt in plaats van 8

 ==> 8 uurloon

= voorafbetaling op het 9e uur arbeid tijdens de nacht van overgang naar het winteruur

9 uur gewerkt in plaats van 8

 ==> 8 uurloon

Deze situatie geniet de voorkeur voor zover de organisatie van het werk het toelaat Gemiddeld 8 uur gewerkt per nacht en 8 uur loon

Situatie 2:

Verschillende ploegen werken tijdens de 2 nachten van overgang naar zomeruur en winteruur

7 uur gewerkt

 ==> 8 uurloon

9 uur gewerkt

 ==> 9 uurloon

Recent heeft de Europese Commissie een voorstel gelanceerd om de halfjaarlijkse switch tussen zomer –en wintertijd af te schaffen. Ze stelt voor om eind maart 2019 voor het laatst collectief over te gaan naar de zomertijd. Wie die tijdszone verkiest, mag permanent zomertijd behouden. Wie liever in de wintertijd vertoeft, krijgt de kans om in oktober 2019 terug te schakelen. De Beneluxlanden hebben aangekondigd om een gezamenlijke volksraadpleging te organiseren met de bedoeling om dezelfde tijdzone te behouden.

Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Bron:
CAO nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur

Deel dit juridisch nieuws en updates
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates