De gevolgen van de uursverandering op nachtarbeid

20 maart 2019

Een uur minder nachtarbeid, maar ook een uur minder loon als we de klok met een uur vooruit draaien richting zomertijd?

Het laatste weekend van maart, van 30 op 31 maart, lost de zomertijd de wintertijd weer af. We draaien de klok met een uur vooruit waardoor het ’s avonds langer licht blijft.

De overschakeling naar de zomertijd betekent voor de meesten onder ons dus een uur minder slapen. Maar wat zijn de gevolgen voor werknemers die tijdens die nacht moeten werken?

C.A.O nr. 30, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, bepaalt in dat geval welk loon er verschuldigd is. Deze CAO is van toepassing op werknemers in ploegenarbeid, die per uur betaald worden en die bij de overgang naar het zomeruur en/of de overgang naar het winteruur aan het werk zijn.

In onderstaand schema vindt u schematisch terug hoe de overgang van winter- naar zomertijd en vice versa geregeld is:

 
is de ploeg die werkt
Tijdens de nachten van de overgang naar het

zomeruur
(= 7u. werken i.p.v. 8.u)

winteruur
(= 9u. werken i.p.v. 8u.)
verschillend 8u. loon 9u. loon
dezelfde* 8u. loon* 8u. loon
* Deze situatie geniet de voorkeur voor zover de organisatie van het werk het toelaat. Het loon voor het minder gepresteerde uur is een voorafbetaling op de 9 uur arbeid tijdens de nacht van overgang naar het winteruur. Gemiddeld 8 uur gewerkt en 8 uur loon per nacht.

 

Bron:
C.A.O. nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Europa lanceerde recent nog een voorstel om deze halfjaarlijkse overschakeling tussen winter –en zomertijd af te schaffen. Aanvankelijk was dit zelfs al voorzien voor 2019. Dit plan werd echter uitgesteld, omdat verschillende lidstaten niet overtuigd zijn van het nut van de afschaffing. In maart 2021 wordt daarom een nieuwe poging ondernomen. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op en houden u tijdig op de hoogte, indien er verdere ontwikkelingen zijn.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates