De gevolgen van de uursverandering op nachtarbeid

21 oktober 2019

Een uur meer nachtarbeid, maar ook een uur meer loon als we de klok met een uur terug draaien richting wintertijd?

Het laatste weekend van oktober, van 26 op 27 oktober, lost de wintertijd de zomertijd weer af. We draaien de klok met een uur achteruit waardoor het ’s ochtends vroeger licht wordt.

De overschakeling naar de wintertijd betekent voor de meesten onder ons gewoon een uur langer slapen. Maar wat zijn de gevolgen voor werknemers die tijdens die nacht moeten werken?

C.A.O nr. 30, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, bepaalt in dat geval welk loon er verschuldigd is. Deze CAO is van toepassing op werknemers in ploegenarbeid, die per uur betaald worden en die bij de overgang naar het zomeruur en/of de overgang naar het winteruur aan het werk zijn.

In onderstaand schema vind je schematisch terug hoe de overgang van zomer- naar wintertijd en vice versa geregeld is:

 
is de ploeg die werkt
Tijdens de nachten van de overgang naar het

zomeruur
(= 7u. werken i.p.v. 8.u)

winteruur
(= 9u. werken i.p.v. 8u.)
verschillend 8u. loon 9u. loon
dezelfde* 8u. loon* 8u. loon
* Deze situatie geniet de voorkeur voor zover de organisatie van het werk het toelaat. Het loon voor het minder gepresteerde uur is een voorafbetaling op de 9 uur arbeid tijdens de nacht van overgang naar het winteruur. Gemiddeld 8 uur gewerkt en 8 uur loon per nacht.

 

Bron:
C.A.O. nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Europa lanceerde recent nog een voorstel om deze halfjaarlijkse overschakeling tussen winter –en zomertijd af te schaffen. Aanvankelijk was dit zelfs al voorzien voor 2019. Dit plan werd echter uitgesteld, omdat verschillende lidstaten niet overtuigd zijn van het nut van de afschaffing. In maart 2021 wordt daarom een nieuwe poging ondernomen. Wij volgen dit uiteraard verder voor je op en houden je tijdig op de hoogte, indien er verdere ontwikkelingen zijn.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates