De heksenjacht is van start gegaan in Brussel

30 oktober 2017

Om de strijd tegen discriminatie aan te gaan heeft de regering besloten om anonieme controleurs de arbeidsmarkt op te sturen.”

In de strijd tegen discriminatie heeft de Brusselse regering het voortouw genomen door de inspecteurs de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot testsituaties en anonieme oproepen, de zogenaamde “mystery calls”.

De beoogde doelstelling
De doelstelling van de Brusselse autoriteiten is strijden tegen discriminatie en dus alle kandidaten dezelfde kansen bieden op werk, zowel bij publieke als private werkgevers.

In de praktijk
In de praktijk worden de controles uitgevoerd door gewestelijke inspecteurs, die belast zijn met:

  • het uitvoeren van een echte “situatietest”. Met andere woorden, ze sturen valse cv’s en geven zich tijdens sollicitatiegesprekken uit voor kandidaten die op zoek zijn naar werk.
  • het bellen in de hoedanigheid van “valse” potentiële klant met een discriminerende vraag om te kijken of u al dan niet ingaat op een dergelijke vraag. Bijvoorbeeld een klant van een uitzendkantoor die uitdrukkelijk verklaart dat hij geen zwarte medewerker of een vrouw in dienst wil nemen.

Wie is erbij betrokken
Deze situatietesten worden in principe enkel uitgevoerd bij werkgevers waarvoor er ernstige aanwijzingen zijn van discriminatie of formele klachten werden ingediend bij erkende organisaties tegen discriminatie.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates