De lonen van de bedienden in de privésector (PC 200) stijgen met 2,16% op 1 januari 2019

24 december 2018

Bedienden waarvan de werkgever behoort tot het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2019 mag de sector zich verwachten aan een loonindexering met 2,16 %, op basis van het indexcijfer van december dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de indexcommissie.

Indexering PC 200 januari 2019: +2,16%

België is één van de weinige landen die nog een automatische koppeling van de lonen aan de evolutie van de inflatie kent.

In het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden gebeurt deze indexaanpassing van de lonen telkens op 1 januari van het jaar.

Voor 2019 bedraagt de indexaanpassing 2,16%: dit betekent bv. dat een bediende met een maandwedde van 2.500 euro, vanaf 1 januari 2019 een loon mag verwachten van 2.554 euro of 54 euro meer per maand.

In januari van vorig jaar, in 2018, bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) 1,83%.

Januari-indexering niet alleen voor PC 200

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Naast PC 200 zijn er bovendien nog andere belangrijke sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Zo mogen bv. ook de arbeiders en bedienden uit de voedingsnijverheid (indexaanpassing van 2,10%), de arbeiders van de handel in voedingswaren (2,16%), de primaire sector (2,10%) en de arbeiders en bedienden die in de horeca werken ( +2,104%) op 1 januari rekenen op een aanpassing van hun loon aan de inflatie.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates