De nieuwe werknemers gaan van start, vergeet ze niet correct te verwelkomen!

28 augustus 2017

De verplichting om nieuwe werknemers te onthalen is voorzien door de wet, verlies dit niet uit het oog.

De start van het nieuwe schooljaar valt vaak samen met de komst van nieuwe werknemers, die soms pas van de schoolbanken komen.

In de hoedanigheid van werkgever houdt de komst van nieuwe werknemers verplichtingen in waarvan we vaak niet op de hoogte zijn, maar die wel wettelijk verplicht zijn.

De wet op het welzijn stipuleert immers dat de werkgever alle nodige maatregelen moet nemen om:

  •  het onthaal van elke beginnende werknemer te organiseren,
  •  een ervaren werknemer aan te duiden die hem/haar moet begeleiden.

U kunt ervoor kiezen om deze taak zelf op u te nemen of u kunt het bevoegde personeelslid binnen de hiërarchische lijn aanduiden.

Eens aan de verplichting voldaan is, ondertekent u een document in uw naam waaruit blijkt dat de nodige informatie en instructies betreffende het welzijn op het werk geleverd werden, wat overeenstemt met uw taak om toe te zien over de naleving van de instructies en om ervoor te zorgen dat de werknemers de informatie goed begrepen hebben en deze ook omzetten in de praktijk.

Hebt u een lid van de hiërarchische lijn aangeduid voor deze verplichting, dan moet dit document in zijn/haar naam ondertekend worden. De werkgever blijft echter altijd de eindverantwoordelijke.

Daarna moet dit document bewaard worden door de preventiedienst.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw medewerker bij Acerta voor meer inlichtingen. 

Bron: Art.13 en 16bis van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het welzijnsbeleid, BS 31 maart 1998.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates