De nog niet opgenomen vakantiedagen van je werknemers

22 november 2019

Het jaareinde is in zicht en je stelt vast dat een aantal van je werknemers nog niet al hun vakantiedagen opgenomen of ingepland hebben. Hoe reageer je hier op?

Niet opgenomen vakantiedagen

De werknemer moet, ongeacht zijn statuut, al zijn wettelijke vakantiedagen opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Hoewel dit in praktijk wel vaak gebeurt, is het  in principe niet toegelaten om een deel van de opgebouwde vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar.  De werknemer kan ook geen afstand doen van zijn vakantiedagen.

Recht op vakantiegeld voor niet opgenomen dagen

Arbeiders

Er is een verschil tussen arbeiders en bedienden: arbeiders krijgen vanaf de maand mei hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) of van hun vakantiekas. Het bedraagt 15,38% van hun brutoloon (aan 108%) verdiend tijdens het vakantiedienstjaar. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

Bedienden

De reden waarom de bediende zijn vakantiedagen niet opneemt, zal bepalen of de werkgever vakantiegeld moet betalen.

  • Kan een bediende zijn dagen niet opnemen omwille van overmacht, dan krijgt hij het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar uitbetaald. 
  • Kiest de bediende er vrijwillig voor om zijn vakantiedagen niet op te nemen, dan heeft hij geen recht op vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen. Je moet als werkgever wel kunnen aantonen dat je de werknemer de mogelijkheid geboden hebt om zijn vakantiedagen op te nemen. Het is dus aangeraden dat je tijdig de werknemers waarschuwt dat zij nog een aantal vakantiedagen moeten opnemen voor het einde van het vakantiejaar. Je kan dit doen door elke werknemer een overzicht te bezorgen van de nog openstaande vakantiedagen. Neemt hij dan zijn vakantiedagen niet op voor het einde van het jaar, dan zijn deze onherroepelijk verloren. Je bent als werkgever dan ook niet verplicht deze vakantiedagen uit te betalen.  

ADV-dagen

ADV-dagen worden toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis te bereiken. Als niet alle ADV-dagen zijn opgenomen binnen de referteperiode, wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur overschreden, wat niet is toegelaten.

ADV-dagen overdragen naar de volgende referteperiode kan in principe niet. Dit wordt door bepaalde sectoren ook uitdrukkelijk bevestigd in de collectieve arbeidsovereenkomst. Enkele sectoren zouden in uitzonderlijke omstandigheden wel toelaten om dit wel te doen.

Wanneer er geen collectieve arbeidsovereenkomst voorligt en deze ADV-dagen individueel mogen worden opgenomen, is het aangewezen om de modaliteiten voor het opnemen van deze dagen op te nemen in het arbeidsreglement.

Meer informatie?

Vakantiedagen toekennen, berekenen en herrekenen is geen gemakkelijke klus. Zeker niet bij verandering van arbeidsregime. In deze opleiding leer je alle basisprincipes.

Meer informatie kan je ook terugvinden in Trefzeker Sociale gids hoofdstuk 34 (arbeidsduur) en hoofdstuk 52 (jaarlijkse vakantie).

Meer weten? Volg dan de opleiding Vakantierechten berekenen en herrekenen

Vakantiedagen toekennen, berekenen en herrekenen is geen gemakkelijke klus. Zeker niet bij verandering van arbeidsregime. In deze opleiding leer je alle basisprincipes.

Schrijf in

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates