De sociaal inspecteurs in de startblokken voor 2019

10 januari 2019

Zoals elk jaar zijn er prioriteiten gesteld in de strijd tegen sociale fraude, die de normale concurrentie tussen bedrijven ondermijnt. Vijf strategische doelstellingen moeten de op dit gebied al geleverde inspanningen voortzetten. Er wordt ook aandacht besteed aan een aantal specifieke sectoren.

Gerichte controles

Gevoelige sectoren

In 2019 zal de uitvoering van de bestaande plannen voor eerlijke concurrentie en partnerschapsovereenkomsten worden voortgezet. Ook gerichte controles worden uitgevoerd:

 • In de bouwsector (minstens 2.000 controles, waarvan 10% buiten de normale werktijden). In deze sector zal de RVA ook controles uitvoeren op het gebied van tijdelijke werkloosheid;
 • In de elektrotechnische sector (minstens 400 controles, waarvan 10% buiten de normale werkuren);
 • In de schoonmaaksector (minstens 270 controles);
 • In de horeca (minstens 2.200 controles);
 • In de transportsector (minstens 700 controles);
 • En in de vlees-, taxi-, verhuis-, beveiligings-, land- en tuinbouwsector, garage- en car wash-, metaal- en technologiesector alsook in de begrafenissector.

In 2019 worden ook "flitscontroles” georganiseerd:

 • Schoonmaaksector: 25 januari 2019
 • Elektrotechniek en bouwsector: 21 maart 2019
 • Taxi- en vervoersector: 17 mei 2019
 • Horecasector : 6 juli 2019
 • Land- en tuinbouwsector: 24 september 2019
 • Car wash-sector: 22 november 2019

Als dit op jou van toepassing is, raden wij aan om vooraf de checklist van jouw sector te raadplegen! Deze checklist geeft je nuttige informatie over de punten die in jouw bedrijf mogelijk zullen worden gecontroleerd. Ze staat op de website van de SIOD.

Andere gerichte controles

Er zullen ook gerichte acties inzake sociale dumping en grote steden worden georganiseerd, evenals controles in het kader van het stroomplan Antwerpen, belangrijke evenementen, fictieve statuten (kunstenaars), verklaringen van werkzaamheden en de detectie van economische uitbuiting.

Vermindering van de arbeidskosten

Een andere doelstelling is de vermindering van de arbeidskosten, waardoor zwartwerk minder aantrekkelijk wordt, vooral in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw, het vervoer, de horeca en de schoonmaak:

 • De uitvoering van de 3de fase van de taxshift moet het mogelijk maken om aan de ene kant de loonkosten van de werkgevers verder te verminderen en aan de andere kant te zorgen voor een hoger netto-inkomen voor de werknemers.
 • De versterking van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat zal het mogelijk maken om de lasten te verminderen, vooral in de bouwsector (200 miljoen euro).
 • De "jobsdeal" voorziet ook in een uitbreiding van de fiscaal voordelige overuren van 130 naar 180 overuren per jaar.

Vereenvoudigde wetgeving en administratie

Deze zorgen voor meer transparantie en dus voor een betere naleving van de regels. De geplande maatregelen betreffen onder andere:

 • Digitalisering ("Correcte werknemer, Correcte werkgever en Green@work"-toepassingen);
 • Verlenging van de terugvorderingstermijnen om meer onverschuldigde betalingen terug te vorderen (met name betreffende pensioen en de inkomensgarantie voor ouderen - IGO).

Steeds efficiëntere inspectiediensten

Maatregelen worden genomen om de efficiëntie van de inspectiediensten verder te verbeteren, zoals een betere samenwerking met regionale diensten of het gebruik van datamining en datamatching.

Bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude

De vijfde doelstelling betreft de bestrijding van sociale dumping op internationaal niveau. Grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking en gegevensuitwisseling zullen in 2019 verder worden versterkt.

Wees voorbereid op een controle!

Wens je de geldende regelgeving in je sector nogmaals te controleren? Raadpleeg de Sectorale Gids op Trefzeker. Vergeet niet voor de aangekondigde flitscontroles onze persberichten en de website van de SIOD in de gaten te houden.

Je weet niet zeker of je volledig in orde bent en wilt voorbereid zijn op een eventuele controle? Neem gerust contact op met Acerta Legal Consult voor een voorafgaande audit van de belangrijkste punten die door de inspectiediensten worden gecontroleerd. Bel 016/24 53 24 of stuur een e-mail naar legal.consult@acerta.be.

Sociale inspectie op bezoek
In de opleiding 'Sociale inspectie op bezoek' leert u in een halve dag hoe een sociale inspectie verloopt en hoe u er zich het beste op voorbereidt.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates