De spilindex werd bereikt! Wat brengt dat allemaal met zich mee?

04 september 2018

In België hebben we een systeem van automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen. Veel sectoren hebben een eigen indexmechanisme, waarbij ze ofwel op een vast moment indexeren ofwel werken met een spil.

Zo’n spil is een vastgelegde grens. Wanneer die grens bereikt of overschreden wordt, stijgen de lonen de maand erop of twee maanden nadien. Meestal is dat een stijging met 2 procent, maar er zijn ook andere percentages mogelijk. Bovendien zijn er verschillende indexcijfers om mee te werken: de index van de comsumptieprijzen, de gezondheidsindex of afgevlakte gezondheidsindex. Het is dat laatste cijfer dat gebruikt zal worden om de lonen aan te passen.

Ook de overheid werkt met zo’n spil. Die ligt momenteel op 105,10. Er wordt gekeken naar de afgevlakte gezondheidsindex en dat is het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de laatste 4 maanden. In augustus bedraagt de afgevlakte gezondheidsindex exact 105,10 waarmee de spil dus werd bereikt.

Lees hierover meer in ons e-magazine.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates