De starterjobs geraken niet uit de startblokken

13 juni 2018

Enige tijd geleden konden we u goed nieuws melden. In het kader van het zomerakkoord was er besloten om een nieuwe maatregel uit te werken om de loonkost voor de werkgevers van onervaren jongeren te doen dalen. Met de publicatie van de relancewet op 30 maart werd de maatregel in wetgeving omgezet. Op 1 juli treedt het bewuste artikel uit die wet in werking, dus in principe zou u als werkgever een starterjob kunnen aanbieden aan een jongere zonder werkervaring met wie u vanaf dan een arbeidsovereenkomst afsluit. Wat de maatregel allemaal inhoudt, kan u hier nog eens nalezen.

Kort samengevat: u mag voor bepaalde jongeren minder brutoloon betalen, maar moet dat verlies voor de jongere wel compenseren door ook een netto toeslag te betalen.

Helaas moeten we u vandaag melden dat er nog onduidelijkheid is over de bedragen van deze netto toeslagen. Normaal gezien zou er voor 1 juli een koninklijk besluit verschijnen met daarin de bedragen, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd en het is koffiedik kijken wanneer dit er wel zal komen.

Wil u de verlaagde lonen toch kunnen betalen eens de maatregel operationeel is, hou dan rekening met het volgende voor aanwervingen vanaf 1 juli:

  • Of de jongere zonder werkervaring is, zal blijken wanneer u de Dimona-aangifte doet. Er zijn drie mogelijkheden:
    • U krijgt de melding dat het gaat om een jongere zonder werkervaring ⇒ u mag de maatregel toepassen
    • U krijgt de melding dat er een technische fout is opgetreden ⇒ neem contact op met de RSZ
    • U krijgt geen melding ⇒ de jongere komt niet in aanmerking
  • U moet in de arbeidsovereenkomst vermelden dat u maandelijks het brutoloon zal verlagen in toepassing van de starterjobs voor jongeren en dat u eveneens maandelijks een forfaitaire toeslag zal betalen. Voor hulp bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst kan u contact opnemen met uw aanspreekpunt bij Acerta.
  • De jongere moet voorafgaand aan zijn tewerkstelling bij u in het kader van de starterjob ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB, Forem, Actiris of ADG. De RSZ zal deze voorwaarde niet controleren bij het doen van de Dimona-aangifte, dus u moet dit zelf nagaan en het bewijs ervan bijhouden voor eventuele controlediensten. Vraag daarom aan de jonge werknemer een print van dit inschrijvingsbewijs en hou dit goed bij.

Blijf op de hoogte van de meest recente wijzigingen met onze sociaaljuridische updates. De sociaaljuridische updates, bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid. Kies de update die bij u past!

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates