De teelt van vlasvezels zal binnenkort deel uitmaken van de landbouwsector

30 januari 2019

Tot op heden heeft de teelt van Vlasvezels zijn eigen paritair comité, PC 120.02. In het Belgisch Staatsblad werd echter aangekondigd dat de onderhandelingen om de vlasvezelsector te integreren in de landbouwsector (PC 144) momenteel aan de gang zijn. 

Met andere woorden, dat betekent dat alle sectorale voorschriften, die worden vastgelegd in de cao’s, enkel worden onderhandeld op het niveau van de vlasvezelteelt. Het betreft met name de bepalingen die zijn verbonden aan de barema’s, de sociale voordelen, het arbeidsregime en vele andere.

Deze situatie zal echter  evolueren aangezien er langs officiële weg, via het Belgisch Staatsblad, werd aangekondigd dat er momenteel onderhandelingen aan de gang zijn om de vlasvezelsector te integreren in de landbouwsector. Naast de vlasvezelsector zijn ook de hennepteelt, alsook de primaire verwerking van vlasvezels en/of hennep betrokken bij deze onderhandelingen.

Wat betekent dit nu concreet?

In principe betekent dit dat alle werknemers en werkgevers van de Vlasvezelsector zullen moeten worden onderworpen aan de reglementering die van toepassing is op de landbouwsector. In de praktijk is het echter mogelijk dat de landbouwsector beslist om bepaalde specifieke regels die van toepassing zijn op de vlasvezelsector te behouden, al dan niet bij wijze van overgangsmaatregel.

Het is zeer waarschijnlijk dat de sociale partners ons binnen enkele maanden meer over dit onderwerp zullen kunnen vertellen, aangezien er momenteel nog enkel sprake is van onderhandelingen. Wordt dus vervolgd …

Bron:
Advies betreffende een nieuwe reglementering omtrent het toepassingsveld van de paritaire comités, BS 17 januari 2019

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates