De tournée minérale op het werk kost u geen cent!

25 januari 2019

Volgende maand krijgen onze werknemers opnieuw de gelegenheid om deel te nemen aan de “tournée minérale” die hen uitdaagt om een maand lang geen alcohol te drinken. De positieve invloed van deze actie op de gezondheid van je werknemers is welgekend... Maar wist je dat deze tournée ook gunstig is voor jouw portefeuille?

Gratis terbeschikkingstelling van water...

Je kan gratis water ter beschikking stellen aan je werknemers. Deze terbeschikkingstelling van dranken is een vrijgesteld voordeel voor je werknemers. Deze vrijstelling is echter enkel geldig als de dranken bestemd zijn om tijdens de werkuren en op de werkplaats gedronken te worden. Je kan ook je werknemers een tas soep aanbieden tijdens de lunchpauze. De kosten die gelinkt zijn aan deze voordelen zijn voor jou totaal aftrekbaar als beroepskosten.

... en fruitmanden!

Hetzelfde principe is ook geldig voor de terbeschikkingstelling van fruitmanden op de werkvloer. Je kan ook regelmatig (dagelijks, wekelijks...) een fruitmand aanbieden aan je werknemers. Zo kunnen zij van een gezonde snack genieten op hun werkplaats. Hier is het voordeel ook vrijgesteld voor de werknemers. De hieraan gekoppelde kosten worden ook beschouwd als aftrekbare beroepskosten.

En na de afloop van de alcoholvrije maand?

Deze tournée minérale is voor ons ook de gelegenheid om je eraan te herinneren dat je ten opzichte van jouw werknemers een collectieve policy moet invoeren om wangedrag op de werkplaats door alcoholconsumptie te voorkomen en te verhelpen. Je moet een beleids- of intentieverklaring opstellen die de grote lijnen van uw preventief beleid uitstippelt, ook als er zich (nog) geen enkel probleem heeft voorgedaan betreffende alcoholconsumptie in jouw bedrijf.

Aarzel niet om contact op te nemen met Acerta Consult indien je verdere informatie wenst over dit onderwerp. Bel 02/474 01 06 of stuur een e-mail naar legal.consult@acerta.be.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates