De verplichtingen van de zieke werknemer

07 februari 2019

Wanneer en hoe moet de werknemer u verwittigen dat hij ziek is en eventueel zijn medisch attest overhandigen ?

Verwittigen

Eerst en vooral moet uw werknemer u onmiddellijk op de hoogte brengen dat hij arbeidsongeschikt is. Dit is een algemene verplichting die ook bij de eventuele verlenging van de arbeidsongeschiktheid geldt. Onmiddellijk betekent dat de werknemer moet verwittigen zodra hij kan, in principe voor zijn arbeidsdag begint, rekening houdend met de omstandigheden (bv. een alleenstaande werknemer die in coma ligt kan dit niet onmiddellijk doen). In geval van verwittiging op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, zou er in beginsel geen probleem mogen zijn.

De verwittiging kan op verschillende manieren gebeuren, zolang het maar duidelijk is: per e-mail, telefonisch, via sms of door een derde persoon (familielid of vriend). Bij discussie, moet uw werknemer bewijzen dat hij zijn verwittigingsplicht is nagekomen.

Indien de werknemer niet (tijdig) verwittigt, riskeert hij een sanctie. U kan weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen voorafgaand aan de verwittiging. 

Medisch attest overmaken

Vervolgens moet uw werknemer een medisch attest voorleggen als dit in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven is of wanneer u hierom vraagt. Dit medisch attest moet uw werknemer aan u bezorgen binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van ontvangst van uw verzoek. In de cao of het arbeidsreglement kan een andere termijn voorzien zijn dan twee werkdagen, maar deze termijn mag niet korter zijn. Onze collega’s van Legal Consult helpen u graag verder met het opstellen van een arbeidsreglement. U kan ook meer informatie en een model vinden op Trefzeker.

Wanneer uw werknemer het medisch attest laattijdig of niet overmaakt, dan mag u weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die voorafgaan aan de overhandiging van het attest. Dit is niet het geval wanneer er sprake is van overmacht. 

Als u niets voorzien hebt in uw arbeidsreglement of ondernemingscao, dan is de werknemer enkel wettelijk verplicht om u een medisch attest te overhandigen indien u hier expliciet om verzoekt. Dit betekent in de praktijk dat u in principe bij elke ziekte van elk van uw werknemers het medisch attest moet opvragen via aangetekende brief.

Controle

Gedurende de hele periode van arbeidsongeschiktheid kunt u een controlearts sturen om de ziekte te controleren. De werknemer moet er alles aan doen om deze controle mogelijk te maken. Indien u zelf een controlearts wilt sturen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Een uitgebreide toelichting vindt u in onze Sociale Gids (SG 10.III.A).

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates