De zon is in het land en daar zijn ook de 300 netto-overuren en de doelgroepvermindering horeca.

07 juli 2016

In ons bericht van 30 mei 2015 schreven we al over de problemen die er waren met de netto-overuren in de horeca. 

1. Bestaande regelgeving

In het paritair comité van de horeca was er een cao die het mogelijk maakte om per werknemer 143 overuren uit te betalen in plaats van te recupereren. De wet die de netto-overuren mogelijk maakte verwees echter foutief naar deze 143 overuren in plaats van de wettelijke grens van 91 overuren. Daardoor ontbrak er een schakel tussen de wettelijke grens van 91 en de sectorale grens van 143 waarnaar de wet op de netto-overuren verwees. 

2. Oplossing?

Maar met de zomer in zicht, schijnt er ook licht aan het einde van deze tunnel. De kamercommissie sociale zaken keurde het voorstel van Minister Peeters goed waarin de grens wordt opgetrokken tot 300 overuren voor ondernemingen zonder witte kassa en 360 overuren voor ondernemingen met een witte kassa.
De grens zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 verhoogd worden tot 300 of 360 overuren.
Het voorstel van Minister Peeters moet nu enkel nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van de Kamer en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
De witte kassa zorgt niet enkel voor kommer en kwel, maar ook voor een verhoging van de netto-overuren en de doelgroepvermindering horeca.  

3. Vergeet geen gebruik te maken van de doelgroepvermindering horeca!

Naast de netto-overuren is er in het paritair comité van de horeca ook nog een doelgroepvermindering voorzien. Aangezien de toepassingsvoorwaarden zeer beperkt zijn, brengen we ook deze nog graag eens onder uw aandacht. 

4. Doelgroepvermindering Horeca

Horecazaken die gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen en die daarnaast een geregistreerde witte kassa hebben, komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering.
Voor een voltijdse werknemer ouder dan 25 bedraagt de vermindering 500 euro, voor een werknemer die jonger is dan 26 bedraagt de vermindering zelfs 800 euro. De vermindering kan voor 5 werknemers worden toegepast en mag onbeperkt in de tijd worden toegepast.  

5. Toepassingsvoorwaarden?

De voorwaarden om gebruik te maken van de doelgroepvermindering zijn beperkt. U moet enkel een geregistreerde kassa hebben en de aanwezigheden van uw personeel registreren.
Wilt u nog wat meer informatie over één van deze onderwerpen, kan u steeds terecht op trefzeker in de sectorale gids van paritair comité van de Horeca.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates