Deadlines geregistreerde kassa blijven overeind

22 oktober 2015

Een aantal weken geleden lieten we u al weten dat de auditeur van de Raad van State een negatief advies had uitgesproken over de zogenaamde 10%-regel. Deze regel bepaalt wie een regelmatige maaltijdverstrekker is en dus een geregistreerde kassa moet hebben. 

Waarover gaat het ook al weer?

Horeca Limburg, gesteund door Horeca Vlaanderen, diende een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State van het Koninklijk Besluit (KB) van 15 december 2013. Dit KB zegt dat elke regelmatige maaltijdverstrekker een geregistreerde kassa moet hebben. Op basis van dit KB heeft de Federale Overheidsdienst Financiën de 10%-regel in het leven geroepen als interpretatie van het begrip regelmatige maaltijdverstrekker. Wie minstens 10% van de totale omzet verkrijgt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, is een regelmatige maaltijdverstrekker en moet zich dus een geregistreerde kassa aanschaffen. 

De auditeur van de Raad van State adviseert de Raad van State bij de te nemen beslissingen. Enkele weken geleden al, oordeelde hij dat de 10%-regel ongrondwettig is en het betrokken KB dan ook ongrondwettig verklaard moet worden. De Raad van State heeft dit advies nu gevolgd en het betreffende KB vernietigd.

Wat zijn daarvan de gevolgen?

De Federale Overheidsdienst Financiën liet al weten dat de vooropgestelde implementatiedatums blijven behouden. 1 januari 2016 blijft dan ook nog steeds de datum waarop de geregistreerde kassa in de horeca verplicht wordt. Voor al wie een geregistreerde kassa moest hebben op basis van de vernietigde regelgeving verandert er dus niets. De bevoegde minister is ook al bezig met het schrijven van wetgeving om de vernietiging van de 10%-regel te ondervangen. Een mogelijke piste is om de 10%-regel in te schrijven in de wetgeving zelf, zodat dit criterium alsnog overeind blijft. Een andere mogelijkheid is een veralgemening van de geregistreerde kassa in de horeca-sector. Al wie maaltijden serveert, zal dan een geregistreerde kassa moeten hebben. Welke keuze gemaakt zal worden, weten we vandaag nog niet. Maar wat wel duidelijk is, is dat voor wie nu kassaplichtig is er helemaal niets verandert. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates