Donderdag 11 juli, Vlaamse feestdag. Feest je mee?

09 juli 2019

De Vlaamse Gemeenschap viert feest op 11 juli 2019. Maar hebben jouw Vlaamse werknemers ook recht op een vrije dag?

11 juli is geen wettelijke feestdag

Het aantal wettelijke feestdagen is via koninklijk besluit vastgelegd op 10 dagen per jaar. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli staat niet in deze lijst en is bijgevolg geen wettelijke feestdag. Hetzelfde geldt overigens voor de feestdagen van de twee andere gemeenschappen - de feestdag van de Federatie Wallonië-Brussel op 27 september en feestdag van de Duitstalige Gemeenschap op 15 november.

Eventueel wel een extra-wettelijke feestdag

Wel zijn er een aantal paritaire comités die door middel van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst een bijkomende (regionale) feestdag hebben ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in de schoonmaaksector (PC 121) en de banksector (PC 310). Naargelang de regio waar de werknemer woont, kan hij dan een van de drie regionale feestdagen opnemen.

Bovendien kan je ook op ondernemingsniveau beslissen om je werknemers op deze dagen een vrije dag toe te kennen. In dit geval moet je extra aandacht schenken aan de praktische toepassingsregels van deze extra feestdag. Het is aangewezen de modaliteiten vast te leggen in het arbeidsreglement. 

In de hypothese dat de feestdag op een zondag of een inactiviteitsdag valt, moet voor de vervanging van deze dagen gekeken worden naar de modaliteiten die in de sector of de onderneming afgesproken werden.

Heb je meer info nodig?

Je kan alles nog eens nalezen in afdeling 33 van de Sociale Gids op Trefzeker. Voor de regeling in jouw sector kan je een kijkje nemen in de sectorale gids van je paritair comité op Trefzeker. Als je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de policy? Neem contact op met Acerta Consult voor een policy op maat.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates