Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Doorstortingsvrijstelling voor bedrijfsvoorheffing retroactief toepassen? Vanaf 1 juli 2022 heb je daar minder lang tijd voor.

27 juni 2022

Een werkgever die retroactief een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wilt toepassen, en dus bedrijfsvoorheffing die hij in het verleden doorstortte wilt terugvorderen van de FOD Financiën, moet vanaf 1 juli 2022 rekening houden met een verjaringstermijn van drie jaar.
Voor terugvorderingen van bedrijfsvoorheffing omwille van een andere reden wijzigt de verjaringstermijn niet.

Samenvatting

  • Een aantal patronale lastenverlagingen geniet een werkgever doordat hij een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij inhield op de lonen van zijn werknemers, niet moet doorstorten aan de FOD Financiën. Voor het terugvorderen van bedrijfsvoorheffing bij de FOD Financiën geldt vanaf 1 juli 2022 een verkorte verjaringstermijn: drie jaar gerekend vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de terug te vorderen bedrijfsvoorheffing verschuldigd was.
  • Voor het terugvorderen van bedrijfsvoorheffing omwille van een andere reden wijzigt de verjaringstermijn niet. Die verjaringstermijn blijft dus vijf jaar, gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de terug te vorderen bedrijfsvoorheffing betaald werd.

Situering

Een aantal patronale lastenverlagingen geniet een werkgever doordat hij een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij inhield op de lonen van zijn werknemers, niet moet doorstorten aan de FOD Financiën. De werkgever moet hierbij een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij inhield op de lonen van zijn werknemer niet doorstorten aan de fiscus. Onder meer voor ploegenarbeid, voor wetenschappelijk onderzoekwijs, voor over overuren en voor investeringen in steunzones bestaan lastenverlagingen waarbij deze techniek wordt toegepast.
De werknemer ziet en voelt overigens niets van deze doorstortingsvrijstelling, noch op zijn loondocumenten, noch bij de berekening van de eindbelasting. Naar de werknemer toe handelt de FOD Financiën dus alsof de ingehouden bedrijfsvoorheffing wel integraal ontvangen werd.

Het gebeurt dat een werkgever laattijdig vaststelt dat hij zo’n lastenverlaging kan genieten of dat hij er destijds te weinig gebruik van maakte. Hij kan dan beslissen om de bedrijfsvoorheffing die hij toen niet had moeten doorstorten terug te vragen aan de FOD Financiën. Dit uiteraard mits hij destijds voldeed aan alle voorwaarden van de betrokken lastenverlaging (en dit ook kan bewijzen, mocht de FOD Financiën dit  vragen). Hierbij kan hij in elk geval wel enkel de bedrijfsvoorheffing terugvragen voor perioden  de verjaringstermijn nog niet bereikt is. En die verjaringstermijn wijzigt vanaf 1 juli 2022. Het betreft één van de vele maatregelen in het kader van de zogenaamde ‘mini-taxshift’.

Vanaf 1 juli 2022: kortere verjaringstermijn

Voor terugvorderingen die voor 1 juli 2022 worden ingesteld geldt de algemene verjaringstermijn voor bedrijfsvoorheffing van vijf jaar, gerekend van 1 januari van het jaar waarin de terug te vorderen bedrijfsvoorheffing werd betaald.  
Louter voor de terugvorderingen op basis van één van de lastenverlagingen geldt vanaf 1 juli 2022 een afwijkende verjaringstermijn van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de bedrijfsvoorheffing verschuldigd was. Een werkgever die bijvoorbeeld in juli 2022 de in het verleden doorgestorte bedrijfsvoorheffing terugvraagt bij de FOD Financiën, kan dat nog  slechts doen voor de bedrijfsvoorheffing die hij sinds 2019 verschuldigd was. Vanaf 1 juli 2022 is de in 2018 verschuldigde bedrijfsvoorheffing immers verjaard op 31 december 2021.

Noteer bij dit alles dat de werkgever moet kunnen bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de betrokken lastenverlaging. Voor de perioden in het verleden die niet meer met een eenvoudige aangiftewijziging gecorrigeerd kunnen worden en waarvoor de werkgever bijgevolg een bezwaarschrift moet indienen bij de FOD, is de kans groot dat  de FOD de werkgever uitnodigt om – meestal uitvoerig - aan te tonen dat destijds alle voorwaarden voor de lastenverlaging waren vervuld. Niet altijd evident voor de werkgever, zo leert de ervaring.

Om elk misverstand te vermijden: deze afwijkende verjaringstermijn geldt niet indien bedrijfsvoorheffing wordt teruggevraagd omwille van een andere reden. Daar blijft ook na juni 2022 de bestaande verjaringstermijn, zijnde vijf jaar te rekenen  vanaf 1 januari van het jaar waarin de terug te vorderen bedrijfsvoorheffing betaald werd, ongewijzigd gelden.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates