Drie nieuwe maatregelen op komst voor zelfstandigen

01 maart 2019

Er werden drie nieuwe wetsvoorstellen ten gunste van zelfstandigen ingediend. Opgelet: deze regelingen zijn nog niet definitief. Onderstaande informatie is dus nog onder voorbehoud.

Afschaffing carensperiode voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Een eerste wetsvoorstel pleit voor de afschaffing van de carensperiode voor zieke zelfstandigen. Zo zullen zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden, al vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering kunnen krijgen. Voorwaarde is wel dat ze minstens zeven dagen ziek zijn.

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft hiervoor een geamendeerd wetsvoorstel goedgekeurd. De inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2019. Het voorstel moet nog wel groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen

Een tweede wetsvoorstel wil vaderschapsverlof (voor de vader) en geboorteverlof (voor de meeouder) invoeren voor de zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner.

Dit verlof bedraagt maximum 10 dagen, die ook in halve kunnen worden opgenomen Gedurende deze periode moet de vader (of meeouder) zijn zelfstandige activiteit dan volledig onderbreken naar aanleiding van de geboorte van het kind. De opname moet gebeuren binnen de 4 maanden vanaf de geboorte.

De vader (of meeouder) zal hiervoor een aanvraag moeten indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Dit moet ten laatste gebeuren op het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte. In deze aanvraag moet hij verklaren op welke dagen hij zijn activiteit zal onderbreken (of onderbroken heeft). Hij moet ook het geboorte-attest toevoegen.

De uitkering wordt uitbetaald door het sociaal verzekeringsfonds. Dit gebeurt éénmalig, op het einde van de maand volgend op de maand waarin de onderbrekingsperiode afloopt. Het dagelijks bedrag van de uitkering is hetzelfde als dat van de zelfstandige moeder die moederschapsrust geniet.

Daarbovenop heeft de zelfstandige vader (of meeouder) ook nog recht op geboortehulp,  op voorwaarde dat hij zijn zelfstandige activiteit gedurende maximum 8 dagen onderbreekt. Deze geboortehulp bestaat uit 15 gratis dienstencheques, die ook worden toegekend door het sociaal verzekeringsfonds. Hiervoor is geen aanvraag nodig: van zodra de zelfstandige vaderschaps- of geboorteverlof aanvraagt, zal het fonds zelf initiatief nemen om dit allemaal in orde te brengen.

De inwerkingtreding is voorzien op 1 mei 2019. De nieuwe regels zullen dan van toepassing zijn op alle geboortes vanaf die datum.

Dienstencheques voor adoptieouders

Tenslotte werd ook een wetsvoorstel ingediend om de regeling rond dienstencheques voor zelfstandige moeders die bevallen zijn uit te breiden naar adoptieouders. Deze dienstencheques kunnen zij gebruiken voor huishoudelijke taken.

De regeling is bedoeld voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die een adoptie-uitkering ontvangen. Zowel de vrouwelijke als mannelijke zelfstandige zullen aanspraak kunnen maken op de regeling. Maar als beide adoptieouders in aanmerking komen, kan slechts één ouder de dienstencheques ontvangen.

De datum van inwerkingtreding moet nog bepaald worden door de koning.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates