Vervanging feestdagen in 2019

26 oktober 2018

Omdat vóór 15 december 2018 afspraken moeten gemaakt worden voor de vervanging van feestdagen die in 2019 samenvallen met een rustdag, geven we een overzicht van de wettelijke bepalingen.

De feestdagen in 2019

De feestdagen in 2019 zijn:

 1. Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2019
 2. Paasmaandag: maandag 22 april 2019
 3. Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
 4. O.L.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
 5. Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
 6. Nationale feestdag: zondag 21 juli 2019 (*)
 7. O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2019
 8. Allerheiligen: vrijdag 1 november 2019
 9. Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
 10. Kerstmis: woensdag 25 december 2019

Welke feestdagen moet u vervangen?

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitdag in uw onderneming, moet u vervangen. Let wel: de vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen. Een inactiviteitdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. In de meeste bedrijven is dat de zaterdag.

Hoe legt u de vervangingsdagen vast?

Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moet u in 2019 voor één feestdag (zondag 21 juli 2019) een vervangingsdag vastleggen (*).

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

 • het paritair comité beslist erover (dat is uitzonderlijk);
 • de ondernemingsraad legt de vervangingsdagen vast;
 • is er geen ondernemingsraad, of neemt die geen beslissing, dan kan u in akkoord met de vakbondsafvaardiging de vervangingsdagen vastleggen;
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan u samen met de meerderheid van de werknemers een beslissing nemen;
 • is er geen beslissing op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in individueel akkoord met uw werknemer(s) vastgelegd.

Opgelet: deze procedure moet ook gevolgd worden wanneer uw werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag! Let er in dit geval ook op dat de werknemers deze vervangingsdagen in het lopende kalenderjaar (hier dus voor 31 december 2019) opnemen. Een “afwezigheidskaart” waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende soorten vrije dagen (bv. wettelijke vakantie, extralegale vakantie, anciënniteitverlof, dagen arbeidsduurvermindering, vervanging feestdag, …) kan hierbij een handig werkinstrument zijn.

Als u geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend (maandag 22 juli).

Administratieve procedure

Vóór 15 december 2018 moet u een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen (of met de bepaling dat uw werknemers de vervangingsdagen vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dagen).
Een kopie van dit bericht voegt u toe aan uw arbeidsreglement.
Een tweede kopie is voor de sociale inspectie, te bezorgen binnen acht dagen. De adressen van de sociale inspectie vindt u hier.

Als u geen vervangingsdagen vastlegt, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend.

Daar gaan wij ook van uit bij de loonsvoorspelling. Indien u wil dat een andere dag als vervangingsdag wordt aangeduid, kan u dat meedelen aan uw dossierbeheerder.

Waar moet u op letten?

Denk eraan vóór 15 december 2018 een vervangingsdag vast te leggen voor de feestdagen die in 2019 (voor de voltijdse werknemers) samenvallen met een rustdag.

Voorbeelden van bijlage bij het arbeidsreglement

Vervangingsdag wordt collectief vastgelegd

De feestdagen in 2019 zijn:
1. Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2019
2. Paasmaandag: maandag 22 april 2019
3. Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
4. O.L.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
5. Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
6. Nationale feestdag: zondag 21 juli 2019 (*)
7. O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2019
8. Allerheiligen: vrijdag 1 november 2019
9. Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
10. Kerstmis: woensdag 25 december 2019


(*) De vervangingsdag voor de feestdag van:
- zondag 21 juli 2019 is ................................

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

Handtekening

Vervangingsdag mag vrij worden opgenomen

De feestdagen in 2019 zijn:
1. Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2019
2. Paasmaandag: maandag 22 april 2019
3. Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
4. O.L.H. Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
5. Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
6. Nationale feestdag: zondag 21 juli 2019 (*)
7. O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2019
8. Allerheiligen: vrijdag 1 november 2019
9. Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
10. Kerstmis: woensdag 25 december 2019

(*) De vervangingsdag voor de feestdag van zondag 21 juli 2019 mag vrij worden opgenomen in de loop van 2019.

Opgemaakt te .......................... , op ..............................

Handtekening

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates