Educatief verlof Waals Gewest: deadline voor het schooljaar 2017-2018 nadert !

21 maart 2019

31 maart 2019 is de deadline voor de aangifte educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018 in het Waals Gewest. (De deadline voor de aangifte werd uitzonderlijk verlengd tot 15 mei 2019.)

Aanvraag tot terugbetaling
Wanneer je werknemers educatief verlof opnemen, moet je hen het normaal (eventueel begrensd) loon doorbetalen. Je kunt ten vroegste na het einde van het schooljaar een aanvraag tot terugbetaling indienen voor alle werknemers die educatief verlof opnemen. Dat is het geval voor het schooljaar 2017-2018.

Waals Gewest
De termijn voor het indienen van de terugbetalingsaanvraag is strikt na te leven en verschilt naargelang het gewest.

Anders dan voor het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijft de deadline voor het indienen van het dossier over het vorige schooljaar hier liggen op 31 maart. Op 31 maart 2019 moet het volledige dossier over het schooljaar 2017-2018 dan ook bij het Waals Gewest zijn toegekomen om de terugbetaling te kunnen krijgen.

Eén aangifte
De aanvraag tot terugbetaling moet in één keer gebeuren voor al je werknemers samen. Dat betekent dat u ook de (originele) attesten moet kunnen bezorgen van een werknemer die bijvoorbeeld herexamens zou hebben afgelegd.

Bedrag van de terugbetaling
Sinds het schooljaar 2014-2015 geldt er in elk van de gewesten éénzelfde forfait voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof. Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur educatief verlof.

Verdere informatie over dit onderwerp kan je terugvinden in afdeling 17 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Acerta kan je ook verder helpen met de aangifte educatief verlof.

Neem daarvoor contact op met je aanspreekpunt. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates