Een nieuw Vlaams intersectoraal akkoord van toepassing voor de artiesten

10 oktober 2018

Een tweede historisch akkoord, ook wel VIA-akkoord genoemd, werd gesloten voor de artiesten.

De Vlaamse social profitsector sluit gewoonlijk een intersectoraal akkoord of VIA-akkoord (Vlaams intersectoraal akkoord). Voor de tweede keer werd echter een specifiek akkoord gesloten met de kunstensector, bestemd om rekening te houden met zijn bijzonderheden.

Om die reden zal er een budget van 25 miljoen euro worden vrijgemaakt voor een uitbreidingsbeleid, voor kwaliteitsmaatregelen alsook voor de koopkracht van de werknemers in de sector.

Concreet is dit akkoord gericht op een verhoging van de koopkracht ten belope van een loonkost van 1,1% vanaf 2020.

Welke maatregelen?

Kort samengevat zou dit akkoord de volgende effecten kunnen hebben voor de werkgevers en de werknemers uit de Vlaamse kunstensector:

  • De afschaffing van het ecochequessysteem vanaf 2019. Zoals u weet krijgen de werknemers in de sector van het PC 304 met een contract van minstens 4 maanden op dit ogenblik ecocheques terwijl werknemers met een contract van langere duur een eindejaarspremie ontvangen. Het doel van het huidige akkoord zou dus de uniformisering zijn van het systeem van de eindejaarspremies voor alle werknemers van de sector;
  • een verhoging van de syndicale premie naar 80 euro werd aangekondigd;
  • verschillende stagetypes worden gedefinieerd voor de sector;
  • om de werkgevers de kans te geven om werknemers op een correcte manier aan te werven, hebben de sociale partners zich verbonden tot het opstellen van modelcontracten;
  • ook zijn er verscheidene maatregelen betreffende de loopbaan van de werknemers en de flexibiliteit voorzien;
  • ten slotte werd ook een reeks maatregelen voorzien dewelke verbonden zijn aan de psychosociale risico’s. Sommige van deze maatregelen zijn specifiek gericht op werknemers die over korte overeenkomsten beschikken, hetgeen kenmerkend is voor deze sector

Welke praktische gevolgen?

Op dit ogenblik gaat het enkel over een akkoord dat bijgevolg niets verandert aan de huidige werkwijze van de sector. De sociale partners zullen deze maatregelen nog moeten formaliseren in de vorm van CAO’s die vervolgens gepubliceerd moeten worden vooraleer ze effect kunnen hebben.

We zullen u op de hoogte houden van het verder verloop van deze materie. Zodra de CAO’s gepubliceerd zijn, zal de Sectorale Gids van Trefzeker (gratis ter beschikking gesteld van onze klanten) dienovereenkomstig worden aangepast.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates