Een nieuwe stap in de richting van het mobiliteitsbudget

30 juli 2018

Minister Maggie de Block kondigde in een persbericht van 27 juli 2018 aan dat het systeem binnenkort van toepassing zal zijn.

Het voorontwerp van wet betreffende het mobiliteitsbudget werd goedgekeurd door de Ministerraad.

Deze maatregel, die ook in de jobsdeal van de regering werd opgenomen, laat een werknemer toe om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor een milieuvriendelijkere versie, een elektrisch model of een wagen waarvan de CO2 uitstoot maximaal 95 gram bedraagt.

Met dat budget of wat er van rest, kan de werknemer ook gebruik maken van alternatieve en duurzame vervoersmiddelen, zoals een abonnement voor het openbaar vervoer, een fiets, een deelauto, een door de werkgever ingelegde busdienst of een taxi. De werknemer die dichter bij zijn werk verhuist kan er zijn huisvestingskosten mee betalen. Als dan nog geld overblijft, wordt dat uitbetaald. Daarop hoeft de werknemer alleen 38,07% sociale bijdragen te betalen.

Het mobiliteitsbudget wordt zwaarder belast dan de cash-for-carsregeling die de Kamer in maart al goedkeurde en waarmee werknemers hun bedrijfswagen alleen kunnen inruilen voor een licht belaste cashvergoeding.  

We houden u zeker op de hoogte van de voorwaarden en de datum van indiensttreding van dit systeem zodra de wet gestemd is.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates