Extra kosten in kader van aanvullend pensioen: communicatie via DB2P

10 oktober 2018

Sinds 1 januari 2018 is de zogenaamde Wyninckxbijdrage verhoogd naar 3 %. Deze verhoogde bijdrage moet worden betaald in het 4e kwartaal 2018.

De Wyninckxbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage wanneer het totaal van de bijdragen en/ of premies voor aanvullend pensioen hoger zijn dan 32.472 euro (bedrag 2018).

In geval van overschrijding van deze drempel moet de bijdrage van 3 % worden berekend op de stortingen van de werkgever.

Deze bijzondere bijdrage komt bovenop de bijdrage van 8,86 % in kader van stortingen van aanvullend pensioen.

U bent zelf verplicht uw pensioeninstelling de nodige gegevens van de aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan te bezorgen.

Vervolgens zal uw pensioeninstelling de nodige gegevens overmaken aan DB2P (de databank aanvullende pensioenen) teneinde de berekeningsbasis te bepalen om de eventuele bijdrage te innen.

De DB2P heeft zijn huiswerk nu klaar en heeft het nodige gedaan om de werkgevers te informeren hetzij via e-box-bericht hetzij per post.

U kan meer info terugvinden inzake aanvullend pensioen in afdeling 59 van Trefzeker

Bron :
Programmawet 25 december 2017 (Titel 2, hoofdstuk 2),Belgisch Staatsblad 29 december 2017

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates