Faillissement Thomas Cook: jouw werknemer zit vast, wat nu?

27 september 2019

Enkele duizenden toeristen van Thomas Cook België zitten geblokkeerd op hun reisbestemming. Onder hen zijn ook veel werknemers die op het werk verwacht worden. Wat betekent dit voor het loon en vakantierecht van je werknemer? 

Wanneer jouw werknemer niet op tijd kan terugkomen van vakantie, kan hij zijn werk onmogelijk hervatten op de afgesproken dag. Wat moeten de werkgever en werknemer in deze situatie doen?

Op de hoogte brengen

Jouw werknemer moet jou op de hoogte brengen van zijn afwezigheid. Wanneer hij dit niet doet, is hij ongewettigd afwezig en is er uiteraard geen recht op loon. Dankzij de verwittiging is jouw werknemer gewettigd afwezig, maar dit betekent echter niet dat je verplicht bent hem loon uit te betalen. Je werknemer bevindt zich eenvoudigweg in een situatie van onbezoldigde gewettigde afwezigheid.

Vakantiedagen

Betekent dit dat jouw werknemer helemaal niets verdient? Niet per se. Je kan met jouw werknemer overeenkomen om zijn vakantiedagen in te zetten. Zo behoudt jouw werknemer een bepaalde verloning. Dit moet wel steeds in onderling overleg gebeuren.

Zijn er andere mogelijkheden?

Wanneer de RVA het voorval als een geval van overmacht ziet, kan jouw werknemer eventueel genieten van uitkeringen  voor tijdelijke werkloosheid door overmacht. Deze uitkering is volledig ten laste van de RVA.

In het geval van het faillissement van Thomas Cook is er echter niet per definitie sprake van een geval van overmacht. Als je werknemer aanspraak wenst te maken op deze kwalificatie, kan men een aanvraag tot tussenkomst richten tot de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA. De RVA zal beoordelen of het gaat om een plotse en onvoorziene gebeurtenis, buiten de wil van de partijen, die de verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst op tijdelijke wijze volledig onmogelijk maakt. Het is aangeraden om hierover informatie in te winnen bij het bevoegde RVA-kantoor.

Een alternatief...

Tot slot staat het je vrij om het loon van jouw werknemer door te betalen voor de dagen dat hij in het buitenland vastzit. Het spreekt voor zich dat dit pure goodwill is van jouw kant en dat hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Let op: wanneer je werknemer in het buitenland vastzit in jouw opdracht moet je in ieder geval de kosten voor verblijf en/of vervoer terugbetalen die de werknemer ter plaatse zou moeten maken. In hoeverre je ook loon moet betalen is strikt juridisch voor discussie vatbaar.

Meer informatie over jaarlijkse vakantie en tijdelijke werkloosheid vind je respectievelijk in afdeling 52 en in afdeling 13 in Trefzeker

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder bij Acerta.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates