Federale mobiliteitsenquête 2017-2019 online!

18 juli 2017

In ons nieuwsbericht van 18 mei vermeldden we reeds dat u de mobiliteitsenquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer dient in te vullen. Ten minste indien u gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt.

We willen u eraan herinneren dat de enquête op 1 juli 2017 online is gegaan en u nog tot 31 januari 2018 de tijd hebt om deze in te vullen.

U kan deze enquête enkel online invullen via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De concrete vragenlijst van dit jaar is in het Staatsblad verschenen op 29 juni.

We kunnen u helpen met het invullen van deze mobiliteitsenquête via de rapporteringstool van Acerta Connect. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht van 18 mei.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw contactpersoon binnen Acerta.  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates