Fietsvergoeding 2019 stijgt naar 0,24 euro

25 januari 2019

Het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding in 2019 steeg vanaf 1 januari naar 0,24 euro per kilometer.

Indien uw werknemer met de fiets naar het werk komt, betaalt u hem doorgaans een fietsvergoeding. Deze fietsvergoeding is tot een bepaald plafond vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

In tegenstelling tot vorig jaar, vond er dit jaar wel een stijging plaats van deze vrijgestelde fietsvergoeding. In 2019 steeg de fietsvergoeding van 0,23 euro naar 0,24 euro per werkelijk afgelegde kilometer.

Moet u elke fietsende werknemer de fietsvergoeding betalen?

Er bestaat geen algemene verplichting om een fietsvergoeding te betalen, tenzij er hierover in uw paritair comité een cao werd gesloten. Het is eveneens mogelijk om de fietsvergoeding vrijwillig toe te kennen door hierover op ondernemingsvlak een overeenkomst te sluiten. 

Fietsvergoeding

Wordt de fietsvergoeding voor elke werknemer nu automatisch 0,24 euro?

Is er in uw sector geen verplichting opgelegd om een fietsvergoeding toe te kennen, dan kan u op ondernemingsvlak een overeenkomst sluiten waarin u het bedrag ervan vastlegt en dit al dan niet koppelt aan het maximaal vrijgesteld bedrag.

Voorziet uw sector wel in een regeling, dan is het de vraag of zij in de toepasselijke cao eveneens een koppeling voorzien met de maximaal vrijgestelde vergoeding. Is er een koppeling voorzien, dan zal de fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer van toepassing zijn. Is er geen koppeling aan het maximaal vrijgestelde bedrag voorzien, dan zal de sector nog een aparte cao moeten afsluiten om de vergoeding toch te verhogen naar 0,24 euro. 

Enkele voorbeelden illustreren dit

In PC 100 (Aanvullend paritair comité voor de arbeiders ), is er geen sectorale regeling voorzien. Een werkgever kan vrijwillig de fietsvergoeding toekennen en beperkt zich daarbij best tot de vrijgestelde bijdrage van 0,24 euro.

In PC 302 (Horeca) schrijft de cao voor dat een werknemer die zijn woon-werkverkeer aflegt met de fiets hiervoor een vergoeding ontvangt van 0,22 euro per afgelegde kilometer. De sector voorziet geen koppeling aan het maximaal vrijgestelde bedrag. De sector zal dan ook nog een cao moeten afsluiten indien zij de fietsvergoeding zou willen verhogen naar 0,24 euro. Een werkgever kan er ook op ondernemingsniveau nog voor kiezen om de fietsvergoeding te verhogen.

PC 133 (Tabaksbedrijven) voorziet dat de werknemer recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan het door artikel 38 §1, 14° a) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 maximaal vrijgesteld bedrag. Hier zal met andere woorden eveneens automatisch 0,24 euro verschuldigd zijn.

Opmerking: RSZ heeft nog niet bevestigd dat het RSZ-vrijgesteld bedrag stijgt, maar het is gebruikelijk dat het fiscaal vrijgesteld bedrag gevolgd wordt.

Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk
In deze opleiding van een halve dag leert u alle regels rond de verschillende mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers en de nieuwe mobiliteitsvergoeding.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates