Flitscontroles in de landbouw en tuinbouw op 24 september 2019

14 augustus 2019

De sociale inspectie zal op dinsdag 24 september 2019 nationale flitscontroles uitvoeren in de landbouw- en tuinbouwsector.

Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving hebben vooral een informatief en preventief karakter. Dit belet de inspectiediensten niet om bij ernstige inbreuken in te grijpen en indien nodig sancties op te leggen.

Daarnaast zullen ook de gewone, onaangekondigde controles uiteraard blijven plaatsvinden.

Bereid u voor op een controle

De SIOD, de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst, zal onder meer controleren  of je in orde bent met: de arbeidsovereenkomsten voor je deeltijdse werknemers, je arbeidsreglement, het respecteren van de arbeids- en rusttijden, de aanmelding van je personeel bij DIMONA. Er zal ook gecontroleerd worden op eventuele illegale tewerkstellingen.

In het kader van het plan voor eerlijke concurrentie in deze sectoren heeft de SIOD  een checklist op maat van de sector voorzien. Deze checklist bevat een overzicht van documenten welke opgevraagd kunnen worden en mogelijke vragen door de inspecteurs.

Wil je de regelgeving die van toepassing is in de landbouw- of tuinbouwsector  nalezen? Dat kan in de sectorale gids van Trefzeker. 

Heb je eventueel behoefte aan een voorafgaande audit of aan een arbeidsreglement op maat of heb je later nood aan ondersteuning bij een controle ter plaatse dan kan je terecht bij onze collega’s van Acerta Legal Consult.
Wil je graag meer weten hierover ? 

Telefoneer 016.24.53.24 of mail : legal.consult@acerta.be

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates