Geïndexeerde fiscale bedragen 2019

21 december 2018

Nu het jaar 2019 voor de deur staat, kijken we al even vooruit naar de jaarlijkse aanpassing van enkele belangrijke fiscale bedragen.

De bedragen uit de tabel hieronder zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019 en zijn dus belangrijk voor de loonberekeningen vanaf de maand januari. We denken hierbij onder andere aan de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding en het minimumvoordeel voor de firmawagen. Ook de waardering van enkele voordelen in natura wordt jaarlijks aangepast.

Deze bedragen zijn gebaseerd op eigen berekeningen en zijn dus nog onder voorbehoud van bevestiging door de fiscale administratie.  

Omschrijving Geïndexeerd bedrag
(inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020)
Minimum voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen  en minimum belastbaar voordeel voor werknemers met mobiliteitsvergoeding 1 340 euro
Vrijgestelde tussenkomst werkgever in het woon-werkverkeer (indien de werknemer geen werkelijke beroepskosten bewijst) 410 euro
Maximumbedrag vrijgestelde fietsvergoeding 0,24 euro/kilometer
Maximumbedrag netto bestaansmiddelen voor een kind ten laste 3 330 euro
Maximumbedrag netto bestaansmiddelen voor een kind ten laste van een alleenstaande belastingplichtige 4 810 euro
Maximumbedrag netto bestaansmiddelen voor een gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande belastingplichtige 6 110 euro
Eerste schijf van onderhoudsuitkeringen die niet beschouwd wordt als bestaansmiddel 3 330 euro
Eerste schijf van inkomsten uit studentenarbeid die niet beschouwd wordt als bestaansmiddel 2 780 euro
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (fiscaal grensbedrag) 2 941 euro*
Voordeel voor verwarming
  • leidinggevend personeel: 
    2 030 euro
  • anderen:  910 euro
Voordeel voor elektriciteit (niet gebruikt voor verwarming)
  • leidinggevend personeel: 
    1 010 euro
  • anderen:  460 euro
Bedragen op jaarbasis tenzij anders vermeld
* Zoals gemeld in een eerder bericht, zou dit bedrag op basis van een wetsontwerp nog worden verhoogd met 1 euro vanaf 1 januari 2019. Gelet op de politieke situatie is het echter onduidelijk of deze aanpassing er effectief komt.
Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates