Geregistreerde kassa : eerste implementatiedatum in zicht

17 juni 2015

De eerste uiterste datum voor  de implementatie  van de geregistreerde kassa komt dichterbij. Wat betekent dit ook al weer? 

Wie moet een GKS hebben?

Wie volgens de regelgeving een regelmatige maaltijdverstrekker is, moet een GKS gebruiken. Dit betekent dat enkel de horeca-uitbaters die minstens 10% van hun totale omzet verkrijgen uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, zich een geregistreerde kassa moeten aanschaffen.

Op de website geregistreerdkassasysteem.be vindt u gedetailleerde informatie over de geregistreerde kassa, in de vorm van vragen en antwoorden. Zo komt u er onder meer te weten hoe de 10%-regel juist moet worden toegepast, ook in bepaalde specifieke situaties.

Uiterste datum van implementatie

Wie volgens bovenstaande regel een geregistreerde kassa moet hebben, moest zich begin dit jaar registreren in de GKS-registratiemodule, een e-service van de FOD Financiën.

Na deze registratie verkreeg u van de FOD Financiën een datum van uiterste implementatie. Dat kan ofwel 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015 zijn. De eerste uiterste datum van implementatie, 30 juni, staat dus voor deur!

Wie deze datum verkreeg, moet met andere woorden op 30 juni een geactiveerde geregistreerde kassa  hebben.

Een actieve kassa?

Opgelet, het is niet voldoende een geregistreerde kassa te hebben. Ze moet ook actief zijn.
Een geregistreerde kassa bestaat uit een kassa, een fiscale data module (controlemechanisme) en een gepersonaliseerde kaart (Vat Signing Card oftewel VSC). Ze is pas actief wanneer de VSC in de fiscale datamodule werd geschoven en geactiveerd met de bijgeleverde codes.
Een VSC kan pas aangevraagd worden bij de FOD Financiën na de effectieve levering van de kassa en de fiscale datamodule in de onderneming. Wie dus tijdig een VSC en bijhorende codes wil ontvangen, moet, aldus de FOD Financiën, ten laatste 2 weken voor de uiterlijke implementatiedatum een fiscale datamodule en kassa in z’n zaak te hebben!

Denk aan de doelgroepvermindering

Wie over een geregistreerde kassa beschikt, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vermindering van werkgeversbijdragen RSZ. Klik hier indien u graag meer informatie heeft over deze doelgroepvermindering of indien u via ons modeldocument de toepassing van deze doelgroepvermindering wenst aan te vragen.

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates