Glijdende werktijden en zomervakantie: een combinatie die werkt

23 mei 2017

De kans is groot dat er in uw onderneming medewerkers aan de slag zijn die ouder zijn van jonge kinderen. Een aantal van hen is nu waarschijnlijk druk op zoek naar opvang om de vakantie te overbruggen. Misschien kan het nieuwe stelsel van glijdende werktijden wel een oplossing bieden. Zeker als in juli en augustus ook de activiteit in uw onderneming op een lager pitje staat, kan werken volgens glijtijden een win-winsituatie zijn voor u en uw medewerker.

Glijdende werktijden?

Sinds 1 februari van dit jaar is er een wettelijk kader voor glijdende werktijden. Een kader zowel voor de ondernemingen die dit systeem van werken al jaar en dag toepassen in hun onderneming als voor de instappers in het systeem.

Glijdende werktijden houdt in dat – mits de stamtijden te respecteren- de werknemer zelf zijn aankomst en vertrek kiest binnen vooraf vastgelegde grenzen. Op die manier kan de werknemer zijn werk beter afstemmen op zijn privéleven.

Inhaalrust in volle dagen

De nieuwe toepassingsregels gelden voor (1) de ondernemingen die na 1 februari het systeem van glijdende werktijden invoeren en (2) voor de bedrijven die al vóór 1 februari met glijtijden werkten, maar hun bedrijfseigen regels niet tegen 30 juni 2017 in een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement gieten.

Deze regels maken het onder meer mogelijk om inhaalrust te genieten in volledige dagen om het teveel aan gepresteerde arbeidsuren te compenseren. 

Cao of arbeidsreglement

Dat uw medewerker een of enkele dagen inhaalrust kan genieten veronderstelt wel dat u vooraf alle (bedrijfsspecifieke) toepassingsregels van de glijdende werktijden –waaronder de mogelijkheid van inhaalrust in volle dagen- vastlegt in een cao of in uw arbeidsreglement.

Instemming

De goede werking van uw onderneming staat steeds op de eerste plaats. Een dagje thuis dankzij de glijdende werktijden vraagt dus steeds om uw goedkeuring.

Meer over glijdende werktijden en hoe u ze invoert in uw onderneming, verneemt u op onze website werkbaar en wendbaar werk

Bron:
Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates