Grenzen loonbeslag en loonoverdracht in 2019

02 januari 2019

Zoals elk jaar werden eind december de grensbedragen voor het volgende jaar gepubliceerd.

Een werknemer kan schulden maken. Wanneer hij deze niet voldoet of zijn verplichtingen hieromtrent niet nakomt, kan zijn schuldeiser naar de werkgever stappen om een deel van zijn loon op te eisen.

Bescherming van het loon

Het loon wordt echter beschermd om ervoor te zorgen dat de werknemer ten allen tijde in zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin kan voorzien. Slechts een deel ervan mag de werkgever aan de schuldeiser uitbetalen.

Bovendien is er een extra bescherming voor werknemers die kinderen ten laste hebben. Het voor beslag vatbaar gedeelte wordt verminderd met 70 euro per maand per kind ten laste. 

Jaarlijkse indexering

Hoeveel van het loon precies beschermd is, wordt elk jaar door de wetgever bepaald. De grenzen die per kalenderjaar van toepassing zijn, worden in december van het voorgaande jaar aan de index van de consumptieprijzen aangepast.

Een schematisch overzicht van de bedragen geldig vanaf 1 januari 2019 vind je in de tabel hieronder.

Maandelijks nettoloon (€)

Vatbaar voor beslag

Maximale inhouding

Beschermd voor de WN

tot 1.128

0 %

/

1.128 euro

tussen 1.128,01 en 1.212,00

20 %

16,80 euro

67,19 euro

tussen 1.212,01 en 1.337,00

30 %

37,50 euro

87,49 euro

tussen 1.337,01 en 1.462,00

40 %

50 euro

74,99 euro

boven 1.462,01

alles

onbeperkt

/

Kind ten laste

 

 

70 euro per kind

Bron:
Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 28 december 2018

Deel dit artikel
Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates