Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Heb je al gehoord van de maatregel “Tremplin 24 mois +”?

15 januari 2021

De maatregel “Tremplin 24 mois +” werd uitzonderlijk ingevoerd om de werkgevers in de sectoren die bijzonder getroffen zijn door de gezondheidscrisis te steunen in hun nood aan arbeidskrachten en om de impact op de Waalse langdurig werkzoekenden te beperken. De maatregel zal slechts voor 600 voltijdse equivalenten (VTE) in het jaar 2021 gelden en vrijgegeven worden.

Welke werkgevers kunnen van deze maatregel genieten?

Enkel werkgevers in de volgende 14 sectoren:

 • de erkende dienststructuren voor mensen die in een situatie van uitsluiting bevinden (diensten sociale integratie of sociale steunpunten);
 • de diensten voor opvang, huisvesting en ondersteuning van mensen die in sociale moeilijkheden verkeren;
 • de diensten voor hulpverlening aan gezinnen en ouderen;
 • de volgende voorzieningen voor ouderen:
  • rusthuizen,
  • rust- en verzorgingstehuizen,
  • serviceflats,
  • centra voor avond- en/of nachtopvang en korte verblijven,
 • de door het AVIQ of de ONE erkende opvangcentra voor jongeren (services résidentiels pour jeunes, S.R.J.);
 • de nachtopvangcentra voor volwassenen (services résidentiels de nuit pour adultes, S.R.N.A.);
 • de opvangcentra voor volwassenen (services résidentiels pour adultes, S.R.A.) ;
 • de diensten voor begeleid zelfstandig wonen (services de logements supervisés (S.L.S.);
 • de opvangvoorzieningen voor jongeren (jeugdcentra, ontmoetings- en opvangcentra en informatiecentra voor jongeren en hun federaties);
 • de opvangcentra voor jeugdhulp en -bescherming;
 • de kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, ONE-kinderdiensten);
 • de operatoren van buitenschoolse opvang;
 • de buurtwinkels in de voedingssector die minder dan 3 werknemers in dienst hebben;
 • de ondernemingen actief in de voedingssector waarvan de productie- en verkoopmethoden voldoen aan de definitie van “korte keten”. “Korte keten” is een productie- en verkoopmethode die in alle sectoren de producent dichter bij de consument wil brengen. Het gaat er dus om het aantal tussenpersonen te verminderen om de producent een eerlijk inkomen te garanderen en de sociale banden te versterken. Door de kleine geografische afstand tussen de spelers maakt de korte keten het ook mogelijk om de milieueffecten van het transport te beperken.

Wie mag je aanwerven?

De aangeworven werknemer moet:

 • als niet-werkende werkzoekenden ingeschreven zijn bij Forem;
 • minstens 24 maanden werkloos zijn (op de dag vóór de aanwerving);
 • zijn hoofdverblijf in het Franstalig taalgebied hebben;
 • in de 2 jaar voorafgaand aan zijn aanwerving:
  • ofwel een aanwerving via een artikel 60, §7 of een artikel 61 van de OCMW-wet hebben bekomen;
  • ofwel een van de volgende opleidingen hebben gevolgd: 
   • een integratiecontract (PFI) van minstens drie maanden; 
   • een opleiding voor werkzoekenden van minstens drie maanden via een MIRE;
   • een beroepsinlevingsovereenkomst van minstens drie maanden;
   • een opleiding “coup de poing pénuries”;
   • een alternerende opleiding voor werkzoekenden georganiseerd door Forem of het IFAPME van minstens drie maanden. 
  • ofwel door een MIRE of een OCMW begeleid zijn naar en in een tewerkstelling in het kader van een “jobcoaching” voor bepaalde functies bij een in aanmerking komende werkgever die van AVIQ afhangt.

Wat zijn de voordelen?

Een bedrag van 1000 euro per maand wordt betaald voor de aanwerving van een voltijds equivalent, dit voor een periode van maximum 24 maanden te rekenen vanaf het begin van de tewerkstelling van de werkzoekende. Bij een deeltijds tewerkstelling is het maandelijkse bedrag van de subsidie evenredig met het arbeidsregime zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

Deze steun is een aanvulling op de Impulsion 12 mois + waarvoor de kandidaat in aanmerking komt. Let op: om deze aanvullende steun te genieten, moet de werkzoekende een aanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Wat zijn de verplichtingen?

Je verbindt je om:

 • een werkzoekende voor een duur van minstens 24 maanden in een minstens halftijds arbeidsregime aan te werven. De arbeidsovereenkomst kan de vorm aannemen van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur voor 24 maanden.
 • de opleiding van de met een arbeidsovereenkomst aangeworven werkzoekenden te verzorgen voor minstens 40 uur per jaar voor de duur van de subsidie.
 • een werkzoekende aan te werven die aan de voorwaarden voldoet binnen zes maanden na de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van het besluit tot toekenning van de subsidie. Als de aanwerving niet binnen deze periode van zes maanden plaatsvindt, gaat de subsidie definitief verloren.

Hoe de aanvraag indienen?

Je dient de aanvraag in via het formulier dat online beschikbaar is op de website van Forem.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates